Β' Αμφικτυονικό Συνέδριο

“ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ο

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓMΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Β' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤOY ΥΠΕΡΤΑΤOY ΠΕΡΙΣΤΥΛΙOY ¨ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ¨ ΥΠ. ΑΡΘ. 2

ΕΝ ΚΟΙΛΑΔΙ ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ”