Έκτακτη Ανακοίνωσις

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5886/2013 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών απερρίφθη η έφεση του «Υπάτου Συμβουλίου του 33ο» κατά του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα και της υπ’ αρ. 4875/2009 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την πρωτόδικη απόφαση είχαν ακυρωθεί οι αποφάσεις του «Υπάτου Συμβουλίου» περί της δήθεν εκλογής του Χ.Μ. στο αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη και περί της εκλογής οκτώ νέων μελών του οικείου Συμβουλίου, καθώς επίσης είχε ακυρωθεί η δήθεν διαγραφή του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα από την Ολομέλεια του Υπάτου Συμβουλίου.

Με την απόφαση του Εφετείου εκρίθη τελεσίδικα ως παράνομη η εκλογή του Χ.Μ. στο αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη στη θέση του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα αφού «αυτός ουδέποτε παραιτήθηκε, ούτε είχε λήξει η θητεία του, ώστε να συντρέχει περίπτωση εκλογής διαδόχου…». Επιπροσθέτως, εκρίθη ότι «το Ύπατο Συμβούλιο επέβαλε παράνομα και κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού σε βάρος του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα την ποινή της οριστικής διαγραφής …». Επιβεβαιώνει δε η απόφαση ότι «… ο Ραφαήλ ντε Σιγούρα αντέδρασε στη λήψη των προαναφερομένων αποφάσεων … αρνούμενος να συμμορφωθεί … απέστειλε δε προς όλα τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια επιστολή, στην οποία περιέγραφε τα όσα παρανόμως έλαβαν χώρα κατά τη συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου, δηλώνοντας συγχρόνως ότι εξακολουθεί να φέρει και να ασκεί τα καθήκοντα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη … μάλιστα εξέδωσε διάταγμα καθαίρεσης και αποπομπής του Χ.Μ.».