Ανακοίνωσις

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013

17Περιήλθεν εις γνώσιν μας ότι ο φερόμενος ως Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του μη νομίμου Υπάτου Συμβουλίου του 33ο βαθμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, αδελφός Σ.K. (διάδοχος του Χ.Μ.), έχει αποστείλει σημείωμα προς Ύπατα Συμβούλια της αλλοδαπής, αναφερόμενος σε γεγονότα που συνέβησαν τον Δεκέμβριο του έτους 2009.

Σύμφωνα με το σημείωμά του, ουδεμία αναφορά γίνεται στην τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση του Εφετείου Αθηνών, αλλά μόνον στο ότι υπό την τότε ιδιότητά του ως Ανθ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. ο αδελφός Κ., κάλεσε μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης και δήθεν σεβόμενος αυτήν, τον Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο να παρουσιαστεί ενώπιόν του προκειμένου να συζητηθούν «επείγοντα ζητήματα». Επειδή, κατά τα λεγόμενά του, ο Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. Κραταιότ.'. αδ.'. Ραφαήλ (Ραούλ) Ντε Σιγούρα 33ο δεν παρουσιάστηκε θεωρήθηκε ότι αυτός είχε, βάσει του Γενικού Κανονισμού, αυτοδικαίως παραιτηθεί (sic).

Διά της παρούσης θέλουμε -για ακόμα μία φορά- να σας πληροφορήσουμε ότι ο Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Κραταιότ.'.αδ.'. Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο ουδέποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραιτήθηκε και παραμένει ο μόνος νόμιμος Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου. Επίσης, έκτοτε ανέλαβε δράση ώστε το φερόμενο ως «Ύπ.'. Συμβ.'. του 33ο», το οποίο σήμερα εκπροσωπεί ο Σ.Κ. 33ο, να κηρυχθεί παράνομο και έκπτωτο σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας.

Τα αναφερόμενα στην υπογεγραμμένη υπό του αδελφού Κ. επιστολή παραλείπουν σκοπίμως να αναφέρουν ότι το υπό τον Χ.Μ. «Ύπατο Συμβούλιο» όχι μόνον δεν εδέχθη και εσεβάσθη την πρωτόδικη απόφαση, αλλά άσκησε έφεση κατά αυτής παραπονούμενο για την ορθότητά της. Ο δε Χ.Μ. συνέχισε –αν και διαγραφείς- να ασκεί παρανόμως εξουσία και δη αύτη του δήθεν Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη. Επομένως, ουδέποτε ο υπογράφων Σ.Κ., όσο και ο προκάτοχός του Χ.Μ. και τα υπ’ αυτούς μη νόμιμα συμβούλια, εσεβάσθησαν την την πρωτόδικη απόφαση. Άλλωστε, αν το είχαν πράξει δεν θα είχε ασκηθεί έφεση κατ’ αυτής.

Αυτή η θέση του Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου κραταιότ.'. αδ.'. Ραφαήλ (Ραούλ) Ντε Σιγούρα 33ο έγινε δεκτή με την υπ’ αριθ. 5886/2013 τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στην οποία αναφέρεται ότι «ο Ραφαήλ ντε Σιγούρα ουδέποτε παραιτήθηκε, ούτε είχε λήξει η θητεία του, ώστε να συντρέχει περίπτωση εκλογής διαδόχου…». Επιπροσθέτως, εκρίθη ότι «επεβλήθη παράνομα και κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού σε βάρος του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα η ποινή της οριστικής διαγραφής …”. Επιβεβαιώνει δε η ως άνω απόφαση ότι «… ο Ραφαήλ ντε Σιγούρα αντέδρασε στη λήψη των προαναφερομένων αποφάσεων … αρνούμενος να συμμορφωθεί … απέστειλε δε προς όλα τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια επιστολή, στην οποία περιέγραφε τα όσα παρανόμως έλαβαν χώρα κατά τη συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου, δηλώνοντας συγχρόνως ότι εξακολουθεί να φέρει και να ασκεί τα καθήκοντα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη … μάλιστα εξέδωσε διάταγμα καθαίρεσης και αποπομπής του Χ.Μ.».

Είσοδος Χρήστη

Ημερολόγιο

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1