Νέα

eagleΕν Κοιλ:. Ιλισού και Αν:. Αθηνών, 15η Νοεμβρίου 2014

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ο ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ε' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Σάββατον 15ην Νοεμβρίου 2014 επραγματοποιήθη η Ε’ Αμφικτυονία των εν Ελλάδι Φιλοσοφικών Εργαστηρίων του Υπ:. Συμβ:. του 33° και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδαν του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με συμμετοχή αδ:. από όλα τα υπό την αιγίδα αυτού εργαστήρια.

Στις εργασίες αναγνώσθηκαν χαιρετιστήριες επιστολές από τα Υπ.'. Συμβ.'. του 33° και τελευταίου βαθμού διά την Αγγλία, Σκωτία, Αϊτή, Περού, Αργεντινή και Ισραήλ. Ιδιαίτερος θερμός χαιρετισμός εστάλη από τον Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33° και τελευταίου βαθμού δια την Κύπρον κραταιότ.'. αδ.'. ΘΘ 33°. Επίσης, με επιστολή του χαιρέτισε τις εργασίες της Ε' Αμφικτυονίας ο κρατ.'. αδ.'. ΑΣ 33°, Υπ.'. Μεγ.'. Επιθ.'. των εν Κύπρω Φιλοσοφικών Εργαστηρίων

Κατά την διάρκεια των εργασιών απεδόθη ο 33° βαθ:. του Α:.Α:. Σ:. Τ:. εις τους αδ:. ΓΚ, ΑΜ και ΧΣ.

Ο προεδρεύων του Συνεδρίου Κρ:. αδ:. ΛΛ 33ο καλωσορίζοντας τους συνέδρους είπε:

Κατά τη χαρμόσυνη σημερινή περίσταση, πρώτιστο ημών καθήκον είναι να στρέψωμεν με ευγνωμοσύνη τη σκέψη μας και να αποδώσωμεν την οφειλόμενη τιμή προς τους προπάτορές μας ιδρυτές των Εργαστηρίων του Σκωτικού Τεκτονισμού στην Ελλάδα. Ο σπόρος τον οποίον έσπειραν συνεχίζει να παράγει καρπούς. Χρέος δικό μας είναι να μην παύσουμε ούτε στιγμή και να συνεχίσουμε «έκαστος διά πάντων και πάντες δι’ ενός εκάστου» τη λαμπρή πορεία του Ελληνικού Σκωτικού Τύπου.

Σήμερα εδώ, καλούμεθα να εργασθούμε με γνώμονα το ηθικό όραμα του Σκωτικού Τύπου όπου δεν υπάρχει χώρος για πολέμους, κοινωνικο-οικονομική και ηθική δυστυχία, καταπίεση, πανδημίες, άγνοια και φόβο. Έναντι αυτής της «Προμηθεϊκής» ελπίδας και ανάγκης, πού θα πρέπει άραγε να τοποθετηθούμε με την απόκρισή μας και την δραστηριότητά μας;

Η Τεκτονική δραστηριότητα είναι οικουμενική και δεν ευρίσκεται σε χθόνιο επίπεδο. Η επιδιωκόμενη ιδέα δεν είναι το να μετατρέψουμετον Σκωτικό Ελευθεροτεκτονισμό σε χθόνιο σωματείο (ακόμη λιγότερο σε τεκτονικό σώμα χωρίς πνευματικότητα, με επαναλαμβανόμενες τεκτονικές τελετές), αλλά το να βοηθήσουμε τους Τέκτονες στην πρόταση μιας φιλοσοφίας βιωτικής, ώστε καθένας, στο επίπεδό του, με τα εργαλεία του, με την πίστη και την ελπίδα του, να καταστεί «ζωντανός λίθος» στον Ναό της ανθρωπότητος και να λάβει μέρος στην κατασκευή αυτού (σε κάθε επίπεδο από το ανθρώπινο μικροκύτταρο μέχρι την ανθρωπότητα στην ολότητά της). Πρωτίστως, όμως, η ιδέα είναι να ζήσουμε μαζί και ενωμένοι, με τους συνανθρώπους μας, με τους αδελφούς μας.

Η ιδέα αυτή προϋποθέτει ότι καθένας κτίζει τον εσώτερό του Ναό, μέσα στο Εργαστήριο του (ιδού η ιδέα της Αμφικτιονίας με το αμφί - κτίζεσθαι). Το έργο αυτό θα πρέπει να οργανωθεί, να εμπλουτισθεί και να ωριμάσει με τον συνήθη τρόπο, ώστε ο Τέκτων να συμβάλλει στην παγκόσμια (στην οικουμενική) κατασκευή.

Η ιδέα δεν είναι η προσάρτηση έτοιμων παραδειγμάτων από τον κόσμο των αμυήτων ή η υποχώρηση στις σειρήνες της δημοτικότητος χάριν της ανάληψης τεκτονικών βαθμών και αξιωμάτων. Αλλά, μάλλον, η ανέλκυση από τους κόλπους του πνευματικού και μυητικού Τεκτονισμού, των τελετουργιών του, των εσωτερικών του παραδόσεων και του αληθούς νοήματος των τυπικών του, εν προκειμένω του ΑΑΣΤ, με άλλα λόγια η ανεύρεση της ουσίας η οποία δύναται και πρέπει, προς όφελος όλων, να εξαχθεί του γράμματος και του τύπου, ώστε να «καρυκευθεί» η τροφή.

sineid4

Εν Κοιλ:. Κηφισού, Αν:. Πειραιώς τη 31η Οκτωβρίου 2014

Στον κατάμεστο Ναό του Τεκτονικού Μεγάρου Πειραιώς παρουσία μελών του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και τελευταίου βαθμού και αντιπροσωπειών απάντων των εν Ελλάδι Φιλοσοφικών Εργαστηρίων εγκαθιδρύθηκε εις των αιώνα των άπαντα νέα Στοά Τελειοποιήσεως υπό το διακριτικό όνομα ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ εργαζομένη εφ' εξής επί των τυπικών από του 4ο μέχρι και του 14ο βαθμού εν Κοιλάδι Πειραιώς.
Κατά την τελετή εγκαθιδρύσεως την οποία διεξήγαγε ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχη το Εργαστήριο εφωτίσθη διά του Ιερού Πυρός του Μεγάλου Αρχιτέκτονος των Κόσμων και αφιερώθηκε στην μεταξύ των αδελφών Ένωση, Αγάπη, Αδελφοσύνη και Ειρήνη.
Το σκήπτο παραλαμβάνων ο πρώτος Τρις Ισχυρός Διδάσκαλος Α.Π. ευχαρίστησε το Ύπατο Συμβούλιο και υπεσχέθη ότι εντός του νέου Εργαστηρίου οι αδελφοί θα απολαμβάνουν την "κοινή ευτυχία και την γλυκύτητα της αδελφικής ενώσεως".
Μετά την εκφώνηση κατάλληλου τεκτονικού λόγου υπό του Ρήτορος Α.Τ. οι εργασίες έκλεισαν με την ευχή όλων να καταστούν οι εργασίες της Στοάς πάντοτε "αρεσταί και ευπρόσδεκται εις τον ΜΑΤΣ" προκειμένου να παραχθεί το Μέγα Έργο.

ys33 2

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 1η Οκτωβρίου 2014

dsc 6945

Σήμερον, 1η Οκτωβρίου 2014 εις την "παραδοσιακήν" έδραν του Υπάτου Συμβουλίου του 33° και τελευταίου βαθμού διά την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:. επί της οδού Αχαρνών 19, έλαβε χώρα πανηγυρική συνεδρίασις του Υπάτου Συμβουλίου του 33° υπό την προεδρίαν του Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. κραταιοτ:. αδ:. Ραφαήλ ντε Σιγούρα, 33° κατά την οποία εξεδόθη το κάτωθι διάγγελμα.

d1

d2

eagleΕν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 23η Μαΐου 2014

Ως επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής του Υπερ.'. Περιστ.'. Ρ.'.+.'. "Ηλιος" υπ' αριθ. 8, εν Ανατ.'. Λεμεσού και Κοιλ.'. Αμαθούντος, ο Ανθ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33° και τελευταίου βαθμού για την Ελλάδα του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'., ετιμήθη σήμερον από τον Σοφώτ.'. Ηγεμ.'. , τους Αξιωμ.'. Αξιωμ.'. και τα μέλη ΄του Περιστ.'. με την "ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ" αυτού.

Ο Ανθ.'. Μεγ. Ταξ.΄. επισκεπτόταν το Υπέρ.'. Περιστ.'. ''Ηλιος", το οποίο εργάζεται υπό την αιγίδα του αδελφού Υπ.'. Συμβ.'. του 33° του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'. δια την Κύπρον, επί τη ευκαιρία των εργασιών αυτού, επί κεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπίας του Υπ.'. Συμβ.'. του 33° για την Ελλάδα.

eagleΕν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 13η Φεβρουαρίου 2014

Περιήλθαν εις γνώσιν Ημών ανυπόστατες πληροφορίες περί δήθεν εκχωρήσεως των εν Κύπρω Εργαστηρίων Ημών εις μη αναγνωρισμένο τεκτονικό σώμα.

Προς απoκατάστασιν της αληθείας σάς ενημερώνουμε ότι οι αδελφοί, μέλη των εν Κοιλάδι Αμαθούντος και Ανατολή Λεμεσού φιλοσοφικών Εργαστηρίων, ως συνυπογράψαντες σχετική δήλωση παραμονής υπό το Ύπατον Συμβούλιον διά την Ελλάδα (2008) και ως μη συγκατατεθέντες στην υπαγωγή τους εις άλλη δικαιοδοσία, ουδέποτε ελειτούργησαν τα Εργαστήρια υπό οιανδήποτε άλλη αρχὴ καθιστάμενοι ούτως αδιαλείπτως μέλη του Ημετέρου Συμβουλίου. Κατόπιν δε αποφάσεως του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ελλάδα έχει διορισθεί ο Κραταιός αδελφός Άνδρος Σωτηρίου, 33ο ως Ύπατος Μέγας Επιθεωρητής απάντων των εν Κύπρω Εργαστηρίων των τελούντων υπό την Ημετέραν αρχήν. Η δε δικαιοδοσία αυτού ως Επιθεωρητού εκτείνεται επί του Αρείου Πάγου υπό το διακριτικόν όνομα «Κύπρος», του Υπερτάτου Περιστυλίου υπό το διακριτικόν όνομα «Πλάτων» και της Στοάς Τελειοποιήσεως υπό το διακριτικόν όνομα «Ελευθερία».

Εκ μέρους του Υπάτου Συμβουλίου του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου διά την Ελλάδα εκφράζεται η πεποίθησις ότι τα ιστορικά και ευκλεή ως άνω Εργαστήρια είναι εις χείρας αξίων αδελφών και ευχόμεθα όπως ο Μ∴Α∴Τ∴Σ∴ καταπέμψει και εις το μέλλον τας φωτεινάς του ακτίνας επ' αυτών και στερεώσει την ευλογία του τόσον επί του θόλου των Εργαστηρίων όσον και επί των καρδιών απάντων των μελών των.

ΥΠΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ TOY 33°
ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
TOY ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Είσοδος Χρήστη

Ημερολόγιο

Δεκέμβριος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31