Νέα

eagleΕν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 6η Φεβρουαρίου 2014

ΗΜΕΙΣ
Ο ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33ο ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥ Α:.Α:.Σ:.Τ:.

Φίλτατοι αδελφοί,

Παρακολουθούμε πάντοτε με ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα στον χώρο του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού. Πολλοί θεωρούν –και δικαίως– ότι μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών απεκαταστάθη η νομική και τεκτονική τάξις και πολλά πράγματα εισήλθαν πλέον στον δρόμο του Ορθού και του Δικαίου. Οφείλουμε, όμως, να είμεθα προσεκτικοί, διότι πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος της απώλειας και του ευτελισμού κάθε εν δικαίω κεκτημένου «μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες». Με άλλα λόγια, σε έναν τόσο πολυδιασπασμένο χώρο, κάθε ηθικό και δικαιϊκό πλεονέκτημα ευκόλως εξουδετερώνεται με τη συστηματική υποβάθμιση μιας δικαστικής απόφασης και την παρουσίασή της ως απότοκο αγενών φιλοδοξιών και λυσσαλέου αγώνα διά παντός μέσου για την κατάκτηση ενός «υποτιθέμενου θρόνου». Πρωταγωνιστές αυτής της εκστρατείας είναι, δυστυχώς, ορισμένοι εξ ημών επιτήδειοι, παραγκωνισμένοι, νομάδες, με απύλωτο στόμα, με σκοτεινά κίνητρα, «αχρείοι» που υπηρετούν την εμπάθεια, το ψεύδος και τη μισαλλοδοξία.
Δεν διεκδικούμε το δικαίωμα της τεκτονικής μονοκρατορίας, αλλά αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης σε κάθε διάσταση αυτής, χωρίς όρια και φραγμούς. Όμως, αντιπαρατιθέμεθα σε κάθε εκ συστήματος υποβάθμιση του δικαίου, σε κάθε σκόπιμη απόκρυψη της ηθικής και της αρετής, για τις οποίες τόσο επίπονα αγωνιστήκαμε τα τελευταία έτη. Η αξία όσων πράττουμε συνυφαίνεται με τις πράξεις και το παράδειγμά μας. Αρνούμεθα να την εξευτελίσουμε «πηαίνοντάς την, γυρίζοντας συχνά κ' εκθέτοντάς τη στων σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινήν ανοησία, ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική».
Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί ώστε ο λόγος μας να είναι συνεπής και μετρημένος, οι δε πράξεις μας να έχουν χαρακτήρα ενεργειών δικαιωμένου και να μην διακατέχονται από την έπαρση ενός άφρονος νικητή.
Εν κατακλείδι, σας καλώ να διδαχθούμε από τις ρήσεις των τυπικών μας ως μέγιστη παρακαταθήκη της βιωτικής: «να αποφεύγωμεν το ελάττωμα, να ασκώμεν την αρετήν, να εργαζώμεθα όσον δυνάμεθα όπως καταστήσωμεν τον βίον ευτυχήν και να σιωπώμεν».

Δέξασθε επί τούτοις τους αδ:. ημών ασπ:. διά των Ι:.Ι:.Α:.Α:.
Ο Κραταιότατος Ύπ:. Μέγ:. Ταξ:.
Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, 33ο

eagleΤην 25η Ιανουαρίου 2014, πολυμελής αντιπροσωπία του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διά την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με επικεφαλής τον Ανθύπατο Μέγα Ταξιάρχη παρευρέθη εις την εγκατάσταση Νέων Αρχών του εν Ρόδω Υπερτάτου Περιστυλίου «Απολλώνιος ο Ρόδιος».
Κατά την προσφώνησή του ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης επέδωσε εις τον απερχόμενο Σοφώτ:. του εργαστηρίου κρατ:. αδ:. Κ.Π. 33ο, ως ελάχιστο δείγμα αγάπης, εκτιμήσεως και ευαρεσκείας για την θητεία του τιμητική πλακέτα.

eagleΕν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 23η Ιανουαρίου 2014

ΗΜΕΙΣ
Ο ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33ο ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥ Α:.Α:.Σ:.Τ:.

Φίλτατοι αδελφοί,

Περιήλθε εις γνώσιν Ημών το από 10ης Ιανουαρίου 2014 έγγραφο το οποίο υπογράφει ο αδελφός Σπυρίδων Καμαλάκης και το οποίο απευθύνεται προς άπαντα τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια.

Δυστυχώς, το εν λόγω έγγραφο πέραν των όσων αναληθών και προσχηματικών αναφέρει αγνοεί για πολλοστή φορά την ελληνική έννομη τάξη και την αξία της Δικαιοσύνης ως θεσμού και ως αγαθού που δεν στοχεύει στην ευδαιμονία όποιου την ασκεί ή την επικαλείται, αλλά στον άνθρωπο εν γένει. Κατά συνέπεια, η αναφορά σε αυτήν -ως κρατίστη των αρετών- δεν πρέπει να γίνεται για ίδιον όφελος, αλλά προς χάριν απάντων, ως στοιχείο ελεύθερης βούλησης και ενότητας. Όλα αυτά διακονεί ο Ελευθεροτεκτονισμός τον οποίο υπηρετούμε, ατυχώς αναγκαζόμενοι να προασπίσουμε το δίκαιον μας μέσω οδών που, ειλικρινώς, δεν θα επιθυμούσαμε κάτω από άλλες συνθήκες. Για τον λόγο αυτόν ακόμα και σήμερα αρνούμεθα να απαντήσουμε με στείρα νομική επιχειρηματολογία, σαν να αγνοούμε ότι είμαστε πρωτίστως υπόλογοι προς τους αδελφούς μας, των οποίων η χάρις έθεσε Ημάς προ αιωνίων υποχρεώσεων απέναντι στην Αδελφότητα και στους όρκους μας προς αυτήν. Δεν επιθυμούμε να συκοφαντήσουμε τον πλησίον μας, ακόμα και αν μας αδίκησε, όπως έπραξαν στο παρελθόν οι ήδη καταδικασμένοι από την Πολιτεία συκοφάντες μας, τους οποίους κατά το νόμο του αντιπεπονθότος έχουμε ήδη συγχωρέσει αφού νομοτελειακά θα νιώσουν και οι ίδιοι κάποια στιγμή τον πόνο που προκάλεσαν, λόγω της παράβασης των Συμπαντικών Νόμων.

Επί της ουσίας:

Αναφέρει το ως άνω έγγραφο ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ακύρωσε την εκλογή του Χρήστου Μανέα στο αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου, ακύρωσε την εκλογή οκτώ νέων μελών του Υπάτου Συμβουλίου, καθώς και την οριστική διαγραφή Ημών από την δήθεν Ολομέλεια του Υπάτου Συμβουλίου. Η παραδοχή αυτή δυστυχώς πιστοποιεί και εγγράφως ότι όσα έλαβαν χώρα από όσους επεθύμησαν τη νόσφιση της εξουσίας Ημών ήταν πραγματικά γεγονότα και ουχί αποκυήματα φαντασίας και, επομένως, για τους τέκτονες αντίθετα σε κάθε έννοια ηθικής και αξίας. Ποιος αναρωτώμεθα συνεπής τέκτων δέχεται να ζητά την αναγνώριση τιμών και αξιωμάτων όταν η Πολιτεία έχει επιρρίψει εις αυτόν την ηθική απαξία της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς και της εν γένει εκνομίας;

Οφείλουμε όμως για την αποκατάσταση της ηθικής τάξεως να επισημάνουμε τα ακόλουθα από πλευράς διαδικασίας: - Είναι νομικώς και λογικώς οξύμωρο να ομιλεί πας διάδοχος του νοσφιστή για δήθεν άμεση συμμόρφωση με την απόφαση και επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και την ίδια στιγμή να παραπονείται για το περιεχόμενο της εκδοθείσας αποφάσεως και να καταθέτει δικόγραφο εφέσεως, θεωρώντας ότι η πρωτόδικη απόφαση είναι λανθασμένη και πάσχει από πλευράς νομικής αιτιολογίας;

- Είναι τεκτονικώς άτοπο και αντικαταστατικό να προσκαλεί ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη σε συνεδρία, θεωρώντας τον απέχοντα. Από τι προκύπτει η αποχή μου; Μήπως από τον ήδη εξαετή αγώνα που συνεχίζουμε να δίδουμε υπέρ Θεού και Δικαίου;

- Πάσα ενέργεια συγκλήσεως του Υπάτου Συμβουλίου χωρίς τη σύμπραξή Ημών είναι ανυπόστατος και κάθε σχετική απόφαση ανύπαρκτος. Άλλωστε, η συμμετοχή εις αυτό του καθαιρεθέντος Χρήστου Μανέα δημιουργεί ζήτημα νόμιμης συγκροτήσεως, αφού -όπως ρητώς αναγνώρισε και η Εφετειακή απόφαση- αυτός καθαιρέθηκε στα πλαίσια των νομίμων αντιδράσεων Ημών κατά παντός επιόρκου.

- Αναφέρεται ότι ουδεμία προεβλήθη ακυρότητα κατά των αποφάσεων υμών. Ουδέν αναληθέστερον τούτου. Πολλάκις διαμαρτυρηθήκαμε εγγράφως και προφορικώς και τούτο επράξαμε με σειρά δικογράφων ενώπιον των οικείων οργάνων και αρχών της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία μέχρι σήμερα δικαίωσε Ημάς επί παντός αιτήματος.

Φίλτατοι αδελφοί,

Λυπούμαι ειλικρινώς που κατά το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα παραβιάσθηκε κάθε αρχή του Κανονισμού του Υπάτου Συμβουλίου, με την απόδοση δεκάδων ανώτατων βαθμών και αξιωμάτων, πολλαπλασίων των καταστατικώς προβλεπομένων. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την είσπραξη μυητρών και τελών, η διάθεση των οποίων πρέπει για λόγους ηθικής και λογιστικής τάξεως να ελεγχθεί.

Επίσης, λυπούμαι για το γεγονός ότι η Αδελφότητα εν γένει και ο Σκωτικός Τύπος ιδιαιτέρως αντιμετωπίζονται ένεκα της μικρότητος ορισμένων ως απαξιωμένοι θεσμοί, οι οποίοι έχουν απολέσει τις μυητικές τους κλείδες.

Για το μέλλον οφείλουμε άπαντες, αναλογιζόμενοι τα λάθη μας, να αποφεύγουμε την μικρότητα, το περιορισμένο, το σκόπιμο, την κρυψίνοια, την κακοβουλία. Έχουμε χρέος να είμαστε μεγάθυμοι, να έχουμε αγνά ελατήρια, στόχους υψηλούς και ιδεώδη. Σκοπός μας να είναι να συντελέσουμε στη δημιουργία συνθηκών όπου οι αδελφοί μας να μπορούν να ζουν με ηθική και αξιοπρέπεια. Γιατί όπως είπε και ο Επίκουρος:

«Κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχής, αν δεν είναι συνετός, αγαθός και Δίκαιος».

Δέξασθε επί τούτοις τους αδ:. ημών ασπ:. διά των Ι:.Ι:.Α:.Α:.
Ο Κραταιότατος Ύπ:. Μέγ:. Ταξ:.
Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, 33ο

Την Τρίτη 21η Ιανουαρίου 2014 κατά την διάρκεια συνεδρίας της Στ:. Τελειοπ:. Αλήθεια υπ' αριθ. 1, εν Κοιλ:. Ιλισού και Ανατ:. Αθηνών, οι πρόεδροι των Φιλοσ:. Εργ:. τίμησαν τον Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο για την πολυετή του προσφορά στον Ελληνικό Τεκτονισμό αποδίδοντάς του τιμητική πλακέτα.

plkrds

eagleΤην Δευτέρα 6η Ιανουαρίου 2014, πολυμελής αντιπροσωπία του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διά την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με επικεφαλής τον Ανθύπατο Μέγα Ταξιάρχη παρευρέθη εις την εγκατάσταση Νέων Αρχών του εν Ζακύνθω Υπερτάτου Περιστυλίου «Αστήρ της Ανατολής» το οποίο εργάζεται εκεί από ετών κατόπιν ειδικής συμφωνίας των εν Ελλάδι και Κύπρω Υπάτων Συμβουλίων. Κατά την προσφώνησή του ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης ανέγνωσε επιστολή του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Κραταιοτάτου αδελφού Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

Προς το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο διά την Κύπρον
Κραταιότατε Ύπατε Μεγάλε Ταξιάρχα,
Προσφίλέστατοι Ημών αδελφοί,
Επί τη ευκαιρία της εγκαταστάσεως νέων αρχών του Υπερτάτου Περιστυλίου «Αστήρ της Ανατολής» υπό το αδελφό Ημών Ύπατο Συμβούλιο δια την Κύπρον επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τις ακόλουθες σκέψεις μου:

Κατά τη χαρμόσυνη σημερινή εορτή, πρώτιστο ημών καθήκον είναι να στρέψωμεν ευγνώμονα τη σκέψη μας και να αποδώσωμεν την οφειλόμενη τιμή προς τους προπάτορές μας ιδρυτές των Εργαστηρίων του Σκωτικού Τεκτονισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο και δη στη νήσο της Ζακύνθου. Ο σπόρος τον οποίον έσπειραν δεν πήγε χαμένος. Χρέος δικό μας είναι να μην παύσουμε ούτε στιγμή και να συνεχίσουμε έκαστος διά πάντων και πάντες δι’ ενός εκάστου τη λαμπρή πορεία του Σκωτικού Τύπου. Η λειτουργία του Υμετέρου εν Ζακύνθω Περιστυλίου απετέλεσε μια ιδιαζούσης σημασίας και προφητικής χροιάς πράξη, η οποία εν τω καιρώ του ερέβους συνέσφιξε τας σχέσεις των δύο Υπάτων Συμβουλίων.

Kαλούμεθα να εργασθούμε με γνώμονα το υψηλό ηθικό όραμα του Σκωτικού Τύπου το οποίο είναι βαθύ βίωμα αρετής αλλά και δράσεως κατά του οιασδήποτε φύσεως αδίκου. Το οποίο όμως για όλους μας είναι και όραμα ελπίδων. Μην λησμονούμε ότι ο Σκωτικός Τύπος πιστεύει στα δημιουργικά αποθέματα του πνεύματος και συμβάλλει θετικά στο «δημιουργικό Γίγνεσθαι» της Οικουμένης.

Σήμερα εντός του Ιερού τούτου της Φύσεως, τη ευδοκία των ηγητόρων του Τάγματος αναλάμπουν οι σπινθήρες της τεκτονικής ιστορίας και παράδοσης. Όμως εδώ στον ίδιο Ναό δικαιούμεθα να πούμε ότι απόψε «προησθάνθημεν τας φωνάς του μέλλοντος». Οι φωνές αυτές, φωνές ελπίδος αξίζει να ακουσθούν εις τον Ναόν, τον οποίον θέλωμεν να οικοδωμήσωμεν διά την αιωνιότητα. Οι στύλοι που θα στηρίξουν τη νέα αρχή για το επερχόμενο τεκτονικό έτος ας είναι η Ελευθερία, η Δικαιοσύνη, ο Ορθός Λόγος και η Αγάπη. Ας διδαχθώμεν ότι η ελευθερία και μάλιστα η ελευθερία της συνειδήσεως είναι ο κύριος σκοπός του Τάγματός μας. Ας διδαχθώμεν ότι η Δικαιοσύνη είναι ο κύριος σκοπός του βίου μας και το θεμέλιον πάσης ανθρωπίνης κοινωνίας. Η Ελευθερία δε και η Αγάπη ας καταστούν το αληθές Βασίλειον και ο Άγιος Τόπος τον οποίον καλούμεθα να κατακτήσουμε, ο Ναός τον οποίον οφείλωμεν να οικοδομήσωμεν.

Εν συνεχεία, ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης επέδωσε εις τον Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. του Υπ:. Συμβ:. του 33ο δια την Κύπρον τιμητική πλακέτα αποδεικτικό πολυετούς τεκτονικής συνεργασίας και ειλικρινούς εκτιμήσεως.

plak

Εις την αντιφώνησίν του, ο Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. του Υπ:. Συμβ:. του 33ο διά την Κύπρον αφού ευχαρίστησε δια του Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διά την Ελλάδα, απευθυνόμενος προς όλους τους παρισταμένους είπε «… είναι μακρά και ειλικρινής η σχέση που με συνδέει με τον φίλτατο Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα Κραταιοτ:. Αδελφό Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο χωρίς την βοήθεια και υποστήριξη του οποίου σήμερα δεν θα γινόταν αυτή η συνεδρίασις, καθ’όσον το Υπερ:. Περιστύλιο Αστήρ της Ανατολής δεν θα λειτουργούσε».

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που στην εγκατάσταση νέων αρχών του εν Ζακύνθω Υπερτάτου Περιστυλίου «Αστήρ της Ανατολής» παρευρίσκονται οι αρχές του εν Ελλάδι Υπάτου Συμβουλίου.

Της συνεδρίας επακολούθησε Δείπνον Ροδοσταύρων.

Είσοδος Χρήστη

Ημερολόγιο

Δεκέμβριος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31