Νέα και Εκδηλώσεις
του
Υπάτου Συμβουλίου


image1

 

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να διαβάσετε νέα, καθώς και πληροφορίες για τις κυριότερες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διά την Ελλάδα.


 

Παλαιότερα Νέα - Εκδηλώσεις

23 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ο
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓMΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΙΣ
Ο ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33ο ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥ Α:.Α:.Σ:.Τ:.


Αδελφοί μου,

Ο ημέτερος Τύπος αενάως σκοπεί στη συνένωση πάντων των δοκιμασμένης αρετής ανθρώπων διά της οδού της Αληθείας, της Δικαιοσύνης, της Ηθικής και της Επιστήμης. Κατά το διαρρεύσαν έτος η προσήλωση στις αρχές μας οδήγησε στην επίτευξη υψηλού έργου με γνώμονα την αγάπη προς τον πλησίον, την αγαθοεργία, την αδιάλειπτο πνευματική εργασία, αποσκοπώντας στη βελτίωση των μελών ημών, καθώς εν γένει της ανθρωπότητος σύμπασας.

Εν όψει του υψηλού συμβολισμού των ημερών που ακολουθούν επιτρέψτε μου να αποδώσω ευχαριστίες προς τον Μεγάλο Αρχιτέκτονα για το δώρο της μεγαλο-σύνης των έργων Του και το ασύλληπτον της αγάπης Του προς ημάς. Εύχομαι, αδελφοί μου ολόψυχα να γίνουμε αναμεταδότες του εν ημίν Θείου σπινθήρος, προκειμένου να βιώσουμε την πρόγευση όσων αγαθών διακηρύσσει ο Θείος Λόγος.
Είθε η ανθρώπινη διάνοια να εισδύσει εις τους νόμους της Φύσεως.
Είθε οι ασθενείς και καταδυναστευόμενοι να βρουν αξίους υπερασπιστές και συνοδοιπόρους.
Είθε η δικαιοσύνη να ανυψώσει τας ψυχάς ημών και να αποκαλύψει νέες αλήθειες.
Αδελφοί μου, εύχομαι να είσθε υγιείς, ευτυχείς εις τας πράξεις σας και άξιοι της ιεράς στοργής προς τας οικογενείας υμών, Καλές εορτές και ευτυχές το νέον έτος.

Δέξασθε επί τούτοις τους αδ:. ημών ασπ:. διά των Ι:.Ι:.Α:.Α:.
Ο Κραταιότατος Ύπ:. Μέγ:. Ταξ:.
Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, 33ο


image1


 

Δ' Αμφικτυονικό Συνέδριο

26 Οκτωβρίου 2013


“ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ο

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓMΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤο Σάββατον 26ην Οκτωβρίου 2013 επραγματοποιήθη το 4ον Πανελλήνιον Αμφικτυονικόν Συνέδριον των Εργαστηρίων του Υπ:. Συμβ:. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδαν του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με συμμετοχή αδ:. από όλα τα εργαστήρια στο κάστρο των Ιπποτών στην ιστορική πόλη της Ρόδου.

Επί τη ευκαιρία του συνεδρίου ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο εξέδωσε το ακόλουθο διάγγελμα:

Χαιρετίζω ευλαβώς τις εργασίες τις εν Κοιλάδι Ιαλυσού και Ανατολή Ρόδου εργασίες της Δ’ Αμφικτιονίας των Εργαστηρίων του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'.. Υποκλίνομαι δε στον ζήλο και την τεκτονική αξία όσων εργάσθηκαν το διαρρεύσαν ημερολογιακό έτος προκειμένου σήμερα όλοι οι συμμετέχοντες να δυνηθείτε να οραματισθείτε από κοινού επ’ αγαθώ του μεγίστου τεκτονικού ιδεώδους του ημετέρου Τύπου. Το Τεκτονικό ιδεώδες, αποβλέπει στον εξευγενισμό του παρόντος. Για αυτό απορρίπτει εξαρχής οτιδήποτε δεν φέρει την σφραγίδα του ευγενούς και του υψηλόφρονος. Αυτός ο εξευγενισμός της ζωής που επιδιώκει το αενάως επιδιωκόμενο ιδεώδες, πρέπει να αλλάζει τον τέκτονα–άνθρωπο. Φέρει μαζί του την καλή συμπεριφορά, την ευγενική χειρονομία, την ευγενική ομιλία. Πάνω από όλα εμπλουτίζει τον άνθρωπο με ευγενικές ιδέες, με ανάταση ψυχική. Η ιδέα της αξιοπρέπειας, ο σεβασμός της αλήθειας, του νόμιμου και του ηθικού, η ιδέα της υπηρεσίας για το γενικό καλό, η συναδέλφωση μεταξύ των ανθρώπων, η αγάπη προς τον πλησίον που επιτάσσει ο Σκωτικός Τύπος, αποτελούν δείγματα από τα ευγενικά ιδεώδη του. Όλες αυτές οι ιδιότητες συνθέτουν το επιδιωκόμενο και όχι ουτοπικό πρότυπο, χωρίς να αποτελούν είναι φυσικά χαρίσματα. Είναι αρετές. Και η άσκηση της αρετής απαιτεί εθισμό, συνεχή καλλιέργεια.

Εύχομαι ες αεί η δραστηριότητα των εργαστηρίων που σήμερα εκπροσωπούνται στην Δ’ Αμφικτιονία -και ιδίως του αξίου προσκαλούντος Υπερτάτου Περιστυλίου «Απολλώνιος ο Ρόδιος»- να μεθοδεύεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίδει την ευκαιρία για την ανάπτυξη των ιδιοτήτων αυτών που οδηγούν στον εξευγενισμό του ανθρώπου, στον εθισμό της Αρετής. Είναι μία απαίτηση μεγάλη και δύσκολη για έκαστο εξ ημών, που όταν όμως την πραγματοποιήσει, του επιφυλάσσεται – σαν επαλήθευση της υπόσχεσης που του δόθηκε, η πιο σπουδαία ανταμοιβή. Η ευδαιμονία! Γιατί όπως είπε και ο Επίκουρος: «Κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχής, αν δεν είναι συνετός, αγαθός και Δίκαιος».

image1


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013


Περιήλθεν εις γνώσιν μας ότι ο φερόμενος ως Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του μη νομίμου Υπάτου Συμβουλίου του 33ο βαθμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, αδελφός Σ.K. (διάδοχος του Χ.Μ.), έχει αποστείλει σημείωμα προς Ύπατα Συμβούλια της αλλοδαπής, αναφερόμενος σε γεγονότα που συνέβησαν τον Δεκέμβριο του έτους 2009.

Σύμφωνα με το σημείωμά του, ουδεμία αναφορά γίνεται στην τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση του Εφετείου Αθηνών, αλλά μόνον στο ότι υπό την τότε ιδιότητά του ως Ανθ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. ο αδελφός Κ., κάλεσε μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης και δήθεν σεβόμενος αυτήν, τον Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο να παρουσιαστεί ενώπιόν του προκειμένου να συζητηθούν «επείγοντα ζητήματα». Επειδή, κατά τα λεγόμενά του, ο Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. Κραταιότ.'. αδ.'. Ραφαήλ (Ραούλ) Ντε Σιγούρα 33ο δεν παρουσιάστηκε θεωρήθηκε ότι αυτός είχε, βάσει του Γενικού Κανονισμού, αυτοδικαίως παραιτηθεί (sic).

Διά της παρούσης θέλουμε -για ακόμα μία φορά- να σας πληροφορήσουμε ότι ο Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Κραταιότ.'.αδ.'. Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο ουδέποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραιτήθηκε και παραμένει ο μόνος νόμιμος Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου. Επίσης, έκτοτε ανέλαβε δράση ώστε το φερόμενο ως «Ύπ.'. Συμβ.'. του 33ο», το οποίο σήμερα εκπροσωπεί ο Σ.Κ. 33ο, να κηρυχθεί παράνομο και έκπτωτο σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας.

Τα αναφερόμενα στην υπογεγραμμένη υπό του αδελφού Κ. επιστολή παραλείπουν σκοπίμως να αναφέρουν ότι το υπό τον Χ.Μ. «Ύπατο Συμβούλιο» όχι μόνον δεν εδέχθη και εσεβάσθη την πρωτόδικη απόφαση, αλλά άσκησε έφεση κατά αυτής παραπονούμενο για την ορθότητά της. Ο δε Χ.Μ. συνέχισε –αν και διαγραφείς- να ασκεί παρανόμως εξουσία και δη αύτη του δήθεν Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη. Επομένως, ουδέποτε ο υπογράφων Σ.Κ., όσο και ο προκάτοχός του Χ.Μ. και τα υπ’ αυτούς μη νόμιμα συμβούλια, εσεβάσθησαν την την πρωτόδικη απόφαση. Άλλωστε, αν το είχαν πράξει δεν θα είχε ασκηθεί έφεση κατ’ αυτής.

Αυτή η θέση του Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου κραταιότ.'. αδ.'. Ραφαήλ (Ραούλ) Ντε Σιγούρα 33ο έγινε δεκτή με την υπ’ αριθ. 5886/2013 τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στην οποία αναφέρεται ότι «ο Ραφαήλ ντε Σιγούρα ουδέποτε παραιτήθηκε, ούτε είχε λήξει η θητεία του, ώστε να συντρέχει περίπτωση εκλογής διαδόχου…». Επιπροσθέτως, εκρίθη ότι «επεβλήθη παράνομα και κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού σε βάρος του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα η ποινή της οριστικής διαγραφής …”. Επιβεβαιώνει δε η ως άνω απόφαση ότι «… ο Ραφαήλ ντε Σιγούρα αντέδρασε στη λήψη των προαναφερομένων αποφάσεων … αρνούμενος να συμμορφωθεί … απέστειλε δε προς όλα τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια επιστολή, στην οποία περιέγραφε τα όσα παρανόμως έλαβαν χώρα κατά τη συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου, δηλώνοντας συγχρόνως ότι εξακολουθεί να φέρει και να ασκεί τα καθήκοντα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη … μάλιστα εξέδωσε διάταγμα καθαίρεσης και αποπομπής του Χ.Μ.».

image1


 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013


Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5886/2013 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών απερρίφθη η έφεση του «Υπάτου Συμβουλίου του 33ο» κατά του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα και της υπ’ αρ. 4875/2009 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την πρωτόδικη απόφαση είχαν ακυρωθεί οι αποφάσεις του «Υπάτου Συμβουλίου» περί της δήθεν εκλογής του Χ.Μ. στο αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη και περί της εκλογής οκτώ νέων μελών του οικείου Συμβουλίου, καθώς επίσης είχε ακυρωθεί η δήθεν διαγραφή του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα από την Ολομέλεια του Υπάτου Συμβουλίου.

Με την απόφαση του Εφετείου εκρίθη τελεσίδικα ως παράνομη η εκλογή του Χ.Μ. στο αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη στη θέση του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα αφού «αυτός ουδέποτε παραιτήθηκε, ούτε είχε λήξει η θητεία του, ώστε να συντρέχει περίπτωση εκλογής διαδόχου…». Επιπροσθέτως, εκρίθη ότι «το Ύπατο Συμβούλιο επέβαλε παράνομα και κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού σε βάρος του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα την ποινή της οριστικής διαγραφής …». Επιβεβαιώνει δε η απόφαση ότι «… ο Ραφαήλ ντε Σιγούρα αντέδρασε στη λήψη των προαναφερομένων αποφάσεων … αρνούμενος να συμμορφωθεί … απέστειλε δε προς όλα τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια επιστολή, στην οποία περιέγραφε τα όσα παρανόμως έλαβαν χώρα κατά τη συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου, δηλώνοντας συγχρόνως ότι εξακολουθεί να φέρει και να ασκεί τα καθήκοντα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη … μάλιστα εξέδωσε διάταγμα καθαίρεσης και αποπομπής του Χ.Μ.».

image1


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Η συλλογή του αρχείου του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Τύπου εμπλουτίσθηκε με την προσθήκη σε αυτήν του Διπλώματος του κρ.'. αδ.'. Δημητρίου Σεφερλή, υπογεγραμμένου υπό του πρώτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου του Υπάτου Ελληνικού Συμβουλίου Πρίγκηπος Ροδοκανάκη 33ο την 24η Απριλίου 1902.

Το Δίπλωμα που φέρει τον αύξοντα αριθμό 0002 φέρει επίσης τις υπογραφές του Μεγ.'. Θησαυροφύλακος Ι.'.Α.'. Κ. Γιολδάση 33ο, και Μεγ.'. Γραμματέως Ι.'.Α.'. Εμμ. Γαλάνη 33ο. Στον Δημήτριο Σεφερλή απεδώθη ο 33ο και τελευταίος βαθμός του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'. το 1901, και ορίσθη ως πάρεδρο μέλος του Υπάτου Συμβουλίου ενώ το 1902 έγινε ενεργό μέλος του Υπάτου Συμβουλίου.

image1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΗΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΥΣ


Εν Κοιλάδι Ιλισού και Ανατολή Αθηνών τη 5η Ιουνίου 2013

Φίλτατοι αδελφοί,

Περιήλθε εχθές την εσπέραν εις χείρας Ημών έγγραφο με ημερομηνία 29-5-2013 και αρ. πρωτ. 487/2013, το οποίο δήθεν υπογράφεται από εμένα υπό την ιδιότητά μου ως Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης.

Πληροφορηθείτε ότι πρόκειται περί πλαστού εγγράφου, με ανακριβή και ασυνεχή αριθμό πρωτοκόλλου -κατά την τηρουμένη εκ του ημετέρου αρχείου αρίθμηση- με παλαιά διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (επί παραδείγματι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και, προφανώς, σκαναρισμένη ή άλλως ληφθείσα ηλεκτρονικώς υπογραφή εκ προηγουμένου εγγράφου. Επίσης, φέρει στοιχεία και εκφράσεις που δεν ταιριάζουν με την παράδοση του Ημετέρου τύπου, καθώς και τα θέσμια του κανονικού Ελευθεροτεκτονισμού.

Ενημερωθείτε, επίσης, ότι εδόθη εντολή για την κατάθεση σχετικής μηνύσεως κατά παντός υπευθύνου.

Επομένως, παρακαλώ -εάν καθ' οιονδήποτε τρόπον τούτο περιέλθει εις χείρας του οιουδήποτε εξ υμών- να το αγνοήσετε αφ' ενός και αφ' ετέρου να μας ενημερώσετε για την πηγή προελεύσεώς του προκειμένου να ενημερωθούν οι οικείες Αρχές.

Μετά του τριπλού αδελφικού ασπασμού,
Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης,
Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, 33ο


image1


Μύησις εις 7ο και 8o βαθμόν του Α:.Α:.Σ:.Τ:.

- 21 Μαΐου 2013


“ Την 21/5/2013 η Στ:. Τελειοπ:. Ερμής ο Τρισμέγιστος, υπ' αριθ. 3, εν Κοιλ:. Ιλισσού και Αν:. Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:. πραγματοποίησε εργασίες εις 6ον βαθμόν Γραμματέως εξ Απορρήτων. Τας εργασίας ελάμπρυνε δια της παρουσίας του o Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:.

Εν συνεχεία επεδόθη εις αδ:. ο 7ο (Έφ:. και Δικ:.) και 8ο (Επ:. των Οικ:.) βαθμός και αναλύθηκε το εσωτερικό τους περιεχόμενο υπό του Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου.

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που εργασίαι Στ:. Τελειοπ:. άρχονται εις 6ον βαθμόν και αναλύεται ο 7ο και 8ο βαθμός του Α:.Α:.Σ:.Τ:. κατ' αυτόν τον τρόπο. Οι εργασίες έκλεισαν κανονικώς εις τον 6ο βαθμό κατά τα κεκανονισμένα.

image1


Μύησις εις 33ο και τελευταίον βαθμόν του Α:.Α:.Σ:.Τ:.

- 28 Απριλίου 2013


“ Ο Υπέρτατος Πρίγκιψ του Βασιλικού Μυστικού αδελφός Γουλιέλμος - Ευμένης Καλούδης 32ο , πρώην Μέγας Διδάσκαλος, Μέγας Μάγιστρος κ.λπ. εκλήθη να μυηθεί εις τον υπέρτατον βαθμόν του Υπάτου Μεγάλου Γενικού Επιθεωρητού (33ο) του Α:.Α:.Σ:.Τ:..

Το Ύπατον Συμβούλιον διά την Ελλάδα σεμνύνεται διά ένα τόσον ευτυχές γεγονός, σταθμό σημαίνοντα στην πολύχρονη ιστορία του, αφού σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα στην επιθυμητή και καθ’ όλα προσδοκώμενη ενότητα του Ελληνικού Τεκτονισμού.

Η προσωπικότητα του αδελφού Καλούδη συνέχεται με τη μεγάλη μυητική του παρακαταθήκη και συνάδει με τις αρχές που για δεκαετίες υπηρέτησε στο πλαίσιο της πνευματικής αναγεννήσεως, της ανιδιοτελούς προσφοράς στις ανάγκες της Βασιλικής Τέχνης, του καθήκοντος και του αληθούς Ιπποτισμού. Είθε η λάμψις της προσωπικότητός του να συνδράμει το επιτελούμενο υψηλό έργο και οδηγήσει τον Σκωτικό Τύπο σε φωτεινότερες και τελειότερες οδούς.

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής συνεδρίας που ακολούθησε και διεξήχθη σε βαθμό Μυστικού Διδασκάλου στην Μεγάλη Αίθουσα του Ξενοδοχείου Stratos Vasilikos παρευρέθησαν αδελφοί από όλα τα εν Ελλάδι Εργαστήρια του ΑΑΣΤ, καθώς και αδελφοί από τα Ύπατο Συμβούλια της Κύπρου της Αγγλίας και Ουαλίας και της Ν. Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ.

Γ' Αμφικτυονικό Συνέδριο

- 17 Νοεμβρίου 2012


“ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ο

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓMΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Σάββατον 17ην Νοεμβρίου 2012 επραγματοποιήθη το 3ον Πανελλήνιον Αμφικτυονικόν Συνέδριον των Εργαστηρίων του Υπ:. Συμβ:. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδαν του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με συμμετοχή αδ:. από όλα τα εργαστήρια.

Κατά την διάρκεια των εργασιών απεδόθη ο βαθ:. του 32ο ΕΜΕ εις τους αδ:. Ν.Κ. και Π.Μ.. Επίσης απεδόθη ο 33ο και τελευταίος βαθ:. του Α:.Α:.Σ:.Τ:. εις του αδ:. Λ.Λ., Ο.Μ. και Σ.Β.

Ο προεδρεύων του Συνεδρίου Κρ:. αδ:. ΛΛ 33ο καλωσορίζοντας τους συνέδρους είπε:

Κατά τη χαρμόσυνη σημερινή εορτή, πρώτιστο ημών καθήκον είναι να στρέψωμεν ευγνώμονα τη σκέψη μας και να αποδώσωμεν την οφειλόμενη τιμή προς τους προπάτορές μας ιδρυτές των Εργαστηρίων του Σκωτικού Τεκτονισμού στην Ελλάδα. Ο σπόρος τον οποίον έσπειραν δεν πήγε χαμένος. Χρέος δικό μας είναι να μην παύσουμε ούτε στιγμή και να συνεχίσουμε έκαστος διά πάντων και πάντες δι’ ενός εκάστου τη λαμπρή πορεία του Υπάτου Συμβουλίου, ανακαλώντας στη μνήμη μας τα λόγια του αειμνήστου σοφού αδελφού μας Lessing και να επικαλεσθούμε μαζί του:Παντοδύναμε Μεγάλε του Σύμπαντος Αρχιτέκτονα, κράτησον διά σε την Αλήθεια και άφες εις ημάς την Ερευνάν της.

Σεβάσμιοι αδελφοί Μυστικοί Διδάσκαλοι

Κύριο έργο της ημέρας είναι ο εορτασμός της Γ’ Πανελλήνιας Αμφικτυονίας των Εργαστηρίων του Α:.Α:.Σ:.Τ:. Για πρώτη δε φορά στην Αμφικτυονία συμμετέχουν όλα τα υπό τη σκέπη του Υπάτου Συμβουλίου Εργαστήρια , προκειμένου να καταδειχθεί η καθολικότητα αλλά και η ενότητα της οργάνωσης του Σκωτικού Τύπου εν Ελλάδι, ο οποίος λειτουργεί σήμερα υπό την φωτισμένη διοίκηση του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου, και πράττει τούτο συνεχώς και μυητικώς αδιάσπαστα από το 1872 μέχρι και σήμερα.

Αμφικτυονία, αδελφοί μου, ήταν η ένωση αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών με κέντρο κάποιο ιερό χώρο. Έναν κεντρικό σημειολογικό παράγοντα ένωσης και πνευματικής αναφοράς, όπως λειτουργεί για μας σήμερα η πόλις του Πειραιώς. Ετυμολογικά ο όρος αμφικτύονες δηλώνει τη συνένωση ομάδων. Ο θεσμός της Αμφικτυονίας είναι πιθανότατα αρχαιότερος της εμφάνισης της πόλης-κράτους, γιατί αντιπρόσωποί της ήταν φυλετικές ομάδες και όχι κράτη. Aρχικά είχε μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα, όμως με το πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε σε πολιτική και πνευματική ένωση, όπως η σημερινή. Η μορφή με το ι (Αμφικτιονία) ετυμολογείται ως “αμφί κτίζεσθαι”, ήτοι Αμφι-κτίονες ήταν οι περί-κτίζοντες = περίοικοι. Η μορφή με το υ (Αμφικτυονία) σχηματίζεται από το όνομα του Αμφικτύωνος, που συγκάλεσε την πρώτη Αμφικτυονία στις Θερμοπύλες.

Στον ελλαδικό χώρο υπήρχαν πολλές τέτοιες ενώσεις, όπως π.χ. η Αμφικτυονία του Ποσειδώνα στην Καλαυρία (σημερινό Πόρο), η Αμφικτυονία του Απόλλωνα στη Δήλο κ.α.

Τη διοίκηση της Αμφικτυονίας ασκούσε το λεγόμενο αμφικτυονικό συνέδριο, το οποίο το συγκροτούσαν οι ιερομνήμονες, δηλαδή μόνιμα μέλη που εκλέγονταν με κλήρωση από τις (12) φυλές της, οι πυλαγόρες, ένας γραμματέας και ένας ιεροκήρυκας. Οι ιερομνήμονες σχημάτιζαν το συμβούλιο της διοίκησης και ήταν υπεύθυνοι για όλα τα θέματα του ιερού. Οι Πυλαγόρες ή αγορατροί ήταν οι αντιπρόσωποι των Αμφικτυονικών πόλεων, οι οποίοι εκλέγονταν κάθε χρόνο και ήταν επιφορτισμένοι με την προάσπιση των συμφερόντων των πόλεών τους στο συνέδριο της Αμφικτυονίας. Κάπως αντιστοίχως λειτουργούν για μας τα μέλη των Εργαστηρίων της Περιφέρειας (Κέρκυρα, Πάτρα, Ρόδος, Θεσσαλονίκη) που οδοιπόρησαν σήμερα εδώ.

Όπως ειπώθηκε ήδη η Αμφικτυονία είχε ως έδρα της έναν ιερό χώρο. Επί παραδείγματι το ιερόν της Δήμητρας στην Ανθήλη, κοντά στις Θερμοπύλες. Προς τούτο και ο Σκωτικός Τύπος, καλούμενος και Ιερά Αυτοκρατορία, λειτουργεί ως πόλος πνευματικής και μυητικής έκφρασης και δίδει το στίγμα του στην εξελικτική πορεία των εν Ελλάδι τεκτονικών πραγμάτων.

Τέλος, οφείλουμε να πούμε ότι πάντοτε και απαρέγκλιτα το αμφικτυονικό συνέδριο διεξαγόταν χωρίς ανταγωνισμούς και έριδες μεταξύ των συμμετεχόντων, λες και η προφανής τεκτονική αρχή της ανοχής σηματοδοτούσε από την αρχαιότητα την ανάγκη της ενώσεως εν Αμφικτυονία.

Σήμερα αδελφοί μου, μαζευτήκαμε στον χώρο αυτό, στην Πόλη του Πειραιώς εν Κοιλάδι Κηφισού, προκειμένου να δώσουμε ένα ιδιαίτερο στίγμα στην τεράστια γεωπολιτική και μυστηριακή σημασία του τόπου αυτού. Εδώ, με θέα το Αιγαίο Πέλαγος, δίπλα στα ερείπια του ναού της Αρτέμιδας, του βωμού του ήρωος Μούνιχου και της Φωσφόρου Αρτέμιδας καλούμεθα να εργασθούμε με γνώμονα το ηθικό όραμα του Σκωτικού Τύπου το οποίο είναι βαθύ βίωμα αρετής αλλά και δράσεως κατά του κακού. Το οποίο όμως για όλους μας είναι και όραμα ελπίδων. Μην λησμονούμε ότι ο Σκωτικός Τύπος πιστεύει στα δημιουργικά αποθέματα του πνεύματος και συμβάλλει θετικά στο «δημιουργικό Γίγνεσθαι». ”

Β' Αμφικτυονικό Συνέδριο

- 4 Ιουνίου 2011


“ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ο

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓMΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Β' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤOY ΥΠΕΡΤΑΤOY ΠΕΡΙΣΤΥΛΙOY ¨ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ¨ ΥΠ. ΑΡΘ. 2

ΕΝ ΚΟΙΛΑΔΙ ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ”

Ροδοσταυρικό Δείπνο

- 12 Απριλίου 2011


 

 

Πρώτη Πανελλήνια Αμφικτυονία

- 5 Ιουνίου 2010


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την 5η Ιουνίου 2010, η Πρώτη Πανελλήνια Αμφικτυονία των Υπερτάτων Περιστυλίων του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος. Μια ιδέα που πρότειναν και υλοποίησαν οι τέκτονες της Κέρκυρας με προεξάρχοντα τον Σοφωτάτου του Περιστυλίου «Φοίνιξ» υπ' αριθμ. 1α, Κραταιό αδελφό Σπυρίδωνα Ανδριώτη 33ο. Την εκδήλωση , όπου εκπροσωπήθηκαν όλα τα Ελληνικά Υπέρτατα Περιστύλια (καθώς και η ηγεσία των Αρείων Πάγων Αθηνών και Κερκύρας) τίμησε με την παρουσία του ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Κραταιότατος αδελφός Ραφαήλ ντε Σιγούρα 33ο, μέλη του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και πλήθος αδελφών μελών του Α.Α.Σ.Τ. από όλη την Ελλάδα.

Προλογίζοντας , ο Κρατ. αδ.: Σπυρίδων Ανδριώτης 33ο αφού καλωσόρισε τους επισκέπτες , τα παρόντα μέλη του Υπάτου Συμβουλίου και όλως ιδιαιτέρως τον Κραταιότατο Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη είπε μεταξύ άλλων : «…είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς διότι φιλοξενούμε στην Κέρκυρα και υπό την σκέπη του πρεσβυγενούς τούτου φιλοσοφικού εργαστηρίου τη σπουδαία αυτή εκδήλωση του εν Ελλάδι Α.Α.Σ.Τ. Πριν 1,5 χρόνο περίπου επελέγη η Κέρκυρα προκειμένου να ανασυγκροτηθεί το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο , τιμή εξαιρετική δι' ημάς , αλλά και δηλωτική της σπουδαιότητας και της αναγνωρίσεως που προσδίδει το Ύπατο Συμβούλιο εις τους Κερκυραίους τέκτονες, τους μετέχοντες εις τον Α.Α.Σ.Τ. Αποδεικνύει ακόμη μια φορά το ειδικό βάρος του «Φοίνικος» και των επιγενόμενων εργαστηρίων του. Κρατούμε με πίστη , αφοσίωση , σεμνότητα και αξιοπρέπεια επί 127 συναπτά έτη, ήτοι από το 1883 (ως «φιλοσοφικός» τεκτονισμός) και από το 1818 (ως συμβολικός τεκτονισμός) τα ήθη και τις παραδόσεις του αγνού και άδολου τεκτονικού ιδεώδους, με ήθος και ταπεινότητα, με αγάπη για τους αδελφούς και τον συνάνθρωπο, με ενεργή συμμετοχή εις τα πνευματικά, πολιτιστικά και φιλανθρωπικά δρώμενα του τόπου μας και για το λόγω αυτό ο Φοίνικας τυγχάνει της αναγνωρίσεως της Κερκυραϊκής κοινωνίας. .....».

Εν συνεχεία, ο Σοφώτατος ανέγνωσε σύντομο ιστορικό του Υπερτάτου Περιστυλίου «Φοίνιξ» 1α εν Κοιλάδι Ερμόνων και Ανατολή Κερκύρας , το οποίο λειτουργεί από το 1883 και τυγχάνει το αρχαιότερο στην Ελλάδα. Ακολούθησε ομιλία του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου εις 4ο βαθμό και ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης απένειμε την τάξη του Επιτίμου Μεγάλου Επιθεωρητού (32 ΕΜΕ) στους τελευταίους διατελέσαντες επικεφαλής του Περιστυλίου Φοίνιξ υπ' αριθμ. 1α.


           

 

Το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου Βαθμού στην Κέρκυρα

- 21 Φεβρουαρίου 2009


Την 21η Φεβρουαρίου 2009, κατόπιν εντολής του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο,συνεδρίασε εκτάκτως στη Κέρκυρα το Yπάτο Συμβούλιο του 33ο βαθμού διά την Ελλάδα και απέδωσε τον 33ο κι τελευταίο βαθμό, σε διακεκριμένους αδελφούς, κατόχους του 32ου βαθμού.

Το ίδιο βράδυ διεξήχθη προς τιμή του Υπάτου Συμβουλίου πανηγυρική συνεδρία του Υπερτάτου Περιστυλίου «Φοίνιξ» υπ' αρθμ 1α, συνεδρία που λάμπρυναν με την παρουσία του ο Πατριάρχης του Κερκυραϊκού Τεκτονισμού Π. Κουρκουμέλης – Ροδόσταμος 33ο και πολλοί εκλεκτοί αδελφοί.

Ακολούθησε δείπνο μετά κυριών στην φιλόξενη Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας, το αρχαιότερο πνευματικό καθίδρυμα της χώρας. Η συμβολική ερμηνεία των εργασιών της 21ης Φεβρουαρίου είναι σημαντική.

Ο Κερκυραϊκός Ελευθεροτεκτονισμός, δραστήριος και πατριωτικά προσανατολισμένος, από τα μέσα του 18ου αιώνα, έπαιξε έναν κομβικό ρόλο στην διεθνοποίηση του Ελληνικού ζητήματος και στη συνέχεια στην προετοιμασία και στην υποστήριξη της Ανάστασης του Γένους. Κερκυραίοι αδελφοί δε, κατείχαν τον 33ο βαθμό από τις αρχές του 19ου αιώνα, 60 σχεδόν χρόνια προτού ιδρυθεί στην Ελλάδα Ύπατο Συμβούλιο.

Από αυτή την μεγάλη τεκτονική παράδοση και την αγάπη των Κερκυραίων αδελφών το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο βαθμού, άντλησε νάματα του παρελθόντος και δύναμη για την εκπλήρωση των οραμάτων του κοινού μας μέλλοντος.


 
Copyright © 2008 - 2015, Ύπατον Συμβούλιον του 33° και τελαυταίου βαθμού διά την Ελλάδα του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'.