Νέα και Εκδηλώσεις
του
Υπάτου Συμβουλίου


image1

 

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να διαβάσετε νέα, καθώς και πληροφορίες για τις κυριότερες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διά την Ελλάδα.
 

ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 2α Ιουλίου 2017

Επί τη αναγγελία της Μεταστάσεως εις την Αιωνίαν Ανατολήν του εκλεκτού και φιλτάτου κραταιού αδελφού Ανδρέα Παϊπέτη 33° εξεδόθη το ακόλουθο:

1905-1 1905-2


 

ΣΤ' Αμφικτυονικό Συνέδριο

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 6η Μαΐου 2017

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ο ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΤ' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ


Το Σάββατον 6ην Μαΐου 2017 επραγματοποιήθη το ΣΤ' Αμφικτιονικό Συνέδριο των εν Ελλάδι Φιλοσοφικών Εργαστηρίων του Υπ.'. Συμβ.'. του 33° και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδαν του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'. με συμμετοχή αδ:. αδ:. από όλα τα υπό την αιγίδα αυτού εργαστήρια σε ξενοδοχείο εν Κοιλ.'. Ερμόνων και Ανατ.'. Κερκύρας. Στις εργασίες αναγνώσθηκαν χαιρετιστήριες επιστολές από αδελφά Υπ.'. Συμβ.'. του 33ου και τελευταίου βαθμού. Ιδιαίτερος θερμός χαιρετισμός εστάλη από τον Μεγ.'. Καγκ.'. του του Υπ.'. Συμβ.'. του 33ου και τελευταίου βαθμού δια την Κύπρον και Μεγ.'. Επιθ.'. των εν Κύπρω εργαστ.'., κρατ.'. αδ.'. ΑΣ 33°.

e490


 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 12η Απριλίου 2017

Επί τη ευκαιρία του υψηλού εσωτερικού νοήματος των ημερών που διανύουμε, ο Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. κραταιότ.'. αδ.'. Λ. Λεφάκης, 33° εξέδωσε το κάτωθι Διάγγελμα:

1490
1490


 

Εγκαθίδρυσις Υπερτάτου Περιστυλίου ΣΕΙΡΙΟΣ υπ' αριθ. 8

Εν Κοιλ:. Κηφισού, Αν:. Πειραιώς Αθηνών τη 28η Ιανουαρίου 2017

image2

Στον κατάμεστο Ναό του Τεκτονικού Μεγάρου Πειραιώς παρουσία μελών του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και τελευταίου βαθμού και αντιπροσωπειών απάντων των εν Ελλάδι Φιλοσοφικών Εργαστηρίων εγκαθιδρύθηκε εις των αιώνα των άπαντα νέο Υπέρτατο Περιστύλιο υπό το διακριτικό όνομα ΣΕΙΡΙΟΣ εργαζόμενο εφ' εξής επί των τυπικών από του 15ου μέχρι και του 18ου βαθμού εν Κοιλάδι Πειραιώς.

Κατά την τελετή εγκαθιδρύσεως, την οποία διεξήγαγε ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης, το Εργαστήριο εφωτίσθη διά του Ιερού Πυρός του Μεγάλου Αρχιτέκτονος των Κόσμων και αφιερώθηκε στην μεταξύ των αδελφών Ένωση, Αγάπη, Αδελφοσύνη και Ειρήνη.

Το σκήπτο παραλαμβάνων ο πρώτος Σοφώτατος Α.Λ. ευχαρίστησε το Ύπατο Συμβούλιο και υπεσχέθη ότι εντός του νέου Εργαστηρίου οι αδελφοί θα απολαμβάνουν την "κοινή ευτυχία και την γλυκύτητα της αδελφικής ενώσεως".

Μετά την εκφώνηση κατάλληλου τεκτονικού λόγου οι εργασίες έκλεισαν με την ευχή όλων να καταστούν οι εργασίες του Περιστυλίου πάντοτε "αρεσταί και ευπρόσδεκται εις τον ΜΑΤΣ" προκειμένου να παραχθεί το Μέγα Έργο.

Είθε το Υπέρτατο Περιστύλιο τούτο να εργάζεται κανονικώς, δημιουργικώς και αρμονικώς εις τον αιώνα τον άπαντα προς ανοικοδόμησιν του Ναού της Αρετής, της Ειρήνης και του Δικαίου με αρωγούς την Αγάπη, την Πίστη και την Ελπίδα, προς ευημερίαν του Τάγματος, της παγκοσμίου Τεκτονικής Αδελφότητος και της Ανθρωπότητος εν γένει, ιδίως δε εις Δόξαν του Μ∴Α∴Τ∴Σ∴.

image1


 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 21η Δεκεμβρίου 2016

Επί τη ευκαιρία της περιόδου των Αγίων ημερών της Γεννήσεως και της Ανυψώσεως του Λόγου που διανύουμε, ο Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. κραταιότ.'. αδ.'. Λ. Λεφάκης, 33° εξέδωσε το κάτωθι Διάγγελμα:

1490
1490


 

ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 17η Δεκεμβρίου 2016

Επί τη αναγγελία της Μεταστάσεως εις την Αιωνίαν Ανατολήν του εκλεκτού και φιλτάτου κραταιού αδελφού Ορφέως-Γεωργίου Μάνου 33° εξεδόθη το ακόλουθο:

1490


 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 24η Ιουλίου 2016

Επί τη ευκαιρία της 144ης επετείου της ιδρύσεως του Υπάτου Συμβουλίου του 33° και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'. ο Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. κραταιότ.'. αδ.'. Λ. Λεφάκης, 33° εξέδωσε το κάτωθι Διάγγελμα:

2407-1
2407-2
2407-3


 

ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 28η Απριλίου 2016


ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ - ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ - ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ

Αδελφοί μου,
Με οδύνη σας ενημερώνω για την μετάσταση εις την Αιωνία Ανατολή του Κραταιού αδελφού Φραγκίσκου Γκοβόστη, 33ο Επιτίμου Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου. Ο εκλιπών υπήρξε από τους πλέον προικισμένους σε γνώσεις τέκτονες και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις τόσο τον Σκωτικό Τύπο όσο και και αυτόν της Υόρκης. 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 16η Απριλίου 2016 Επί τη ευκαιρία του υψηλού εσωτερικού νοήματος των ημερών που διανύουμε ο Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. κραταιότ.'. αδ.'. Λ. Λεφάκης, 33° εξέδωσε το κάτωθι Διάγγελμα:

0416dep01
0416dep02
 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 4η Φεβρουαρίου 2016
Ο Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. κραταιότ.'. αδ.'. Λ. Λεφάκης, 33° εξέδωσε το κάτωθι Διάταγμα:

6204


 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 21η Δεκεμβρίου 2015
Επί τη ευκαιρία της περιόδου των Αγίων ημερών της Γεννήσεως και της Ανυψώσεως του Λόγου, ο Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. κραταιότ.'. αδ.'. Λ. Λεφάκης, 33° εξέδωσε το κάτωθι Διάγγελμα:

78dg


 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 11η Αυγούστου 2015
εξεδόθη η κάτωθι Ανακοίνωσις:

an12_1 an12_2 an10_4 an12_4


 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 3η Ιουλίου 2015
O Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. κραταιότ.'. αδ.'. Λ. Λεφάκης, 33° εξέδωσε το κάτωθι Διάγγελμα:

d1002_1 d1002_2 d1002_3


 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 24η Μαΐου 2015
Κατόπιν της υπ. αριθ. 590/2015 αποφάσεως του Αρείου Πάγου, ο Ύπατος μέγας Ταξιάρχης κραταιότ.'. αδ.'. Λ. Λεφάκης, 33°, και ο Επίτιμος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης κραταιότ.'. αδ.'. Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, 33°, εξέδωσαν το κάτωθι διάγγελμα:

d979-1 d979-2


 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 22α Μαΐου 2015

image1

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 590/2015 αποφάσεως του Αρείου Πάγου απερρίφθη η αναίρεσις του λεγομένου «Υπάτου Συμβουλίου του 33ο» κατά του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα και της υπ’ αρ 5886/2013 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών. Να σημειωθεί ότι με την απόφαση του Εφετείου Αθηνών (όπως και με την υπ’ αρ. 4875/2009 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) είχαν ακυρωθεί οι αποφάσεις του λεγομένου «Υπάτου Συμβουλίου» των Χρήστου Μανέα και Σπυρίδωνος Καμαλάκη περί της δήθεν εκλογής του πρώτου στο αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη και περί της εκλογής νέων μελών του υπό αυτόν παρανόμου «Συμβουλίου», καθώς επίσης είχε ακυρωθεί η δήθεν διαγραφή του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα από την Ολομέλεια του «Υπάτου Συμβουλίου».

Με την απόφαση του Εφετείου εκρίθη αμετάκλητα, οριστικά και τελεσίδικα ως παράνομη η εκλογή του Χρήστου Μανέα και των διαδόχων του στο αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη και στη θέση που νομίμως εξελέγη το έτος 2007 ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, αφού αυτός σύμφωνα με την Ελληνική Δικαιοσύνη «ουδέποτε παραιτήθηκε, ούτε είχε λήξει η θητεία του, ώστε να συντρέχει περίπτωση εκλογής διαδόχου…». Με άλλα λόγια, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο αδελφός Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, 33ο άσκησε τα καθήκοντά του ως ο μόνος νόμιμος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης από τον χρόνο ανάληψης του αξιώματός του, γεγονός που σημαίνει ότι από τεκτονικής επόψεως οι ενέργειες αυτού ήταν οι μόνες νόμιμες και δεσμευτικές για το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο (έτος ιδρύσεως 1872), καθώς και για τα υπό το Συμβούλιο αυτό εν Ελλάδι λειτουργούντα Εργαστήρια του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.

Εκ της Μεγ.'. Γραμματείας

 

ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ     ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ     ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 6η Απριλίου 2015
Επί τη ευκαρία των εορτών του Πάσχα ο Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. εξέδοσε το κατωθι διάγγελμα:

image4 image5

 

ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ     ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ     ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 20η Μαρτίου 2015
Επί τη αναγγελία της Μεταστάσεως εις την Αιωνίαν Ανατολήν του εκλεκτού και φιλτάτου αδελφού Κωνσταντίνου Λεόπουλου 32°ΕΜΕ εξεδόθη το ακόλουθο:

image2 image3

 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 18η Δεκεμβρίου 2014
Επί τη ευκαρία των εορτών των Χρισουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ο Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. εξέδοσε το κατωθι διάγγελμα:

image2

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 23η Μαΐου 2014

Ως επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής του Υπερ.'. Περιστ.'. Ρ.'.+.'. "Ηλιος" υπ' αριθ. 8, εν Ανατ.'. Λεμεσού και Κοιλ.'. Αμαθούντος, ο Ανθ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33° και τελευταίου βαθμού για την Ελλάδα του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'., ετιμήθη σήμερον από τον Σοφώτ.'. Ηγεμ.'. , τους Αξιωμ.'. Αξιωμ.'. και τα μέλη ΄του Περιστ.'. με την "ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ" αυτού.

Ο Ανθ.'. Μεγ. Ταξ.΄. επισκεπτόταν το Υπέρ.'. Περιστ.'. ''Ηλιος", το οποίο εργάζεται υπό την αιγίδα του αδελφού Υπ.'. Συμβ.'. του 33° του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'. δια την Κύπρον, επί τη ευκαιρία των εργασιών αυτού, επί κεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπίας του Υπ.'. Συμβ.'. του 33° για την Ελλάδα.

image1

 

Νέα - Εκδηλώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

25η Νοεμβρίου 2014

Συμφώνως προς τα οικεία άρθρα του Γενικού Κανονισμού του Υπάτου Συμβουλίου του 33° και τελευταίου βαθμού διά την Ελλάδα του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'. και μετά την υποβληθείσα παραίτηση του κραταιοτ.'. Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. Ραφαήλ ντε Σιγούρα, 33°, το Ύπατο Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ως ΝΕΟ Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. τον Κραταιότ.'. Αδ.'. Λέανδρο Λεφάκη, 33°.
image1

 

Ε' Αμφικτυονικό Συνέδριο


Εν Κοιλ:. Ιλισού και Αν:. Αθηνών, 15η Νοεμβρίου 2014


ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ο ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

Ε' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

 

Το Σάββατον 15ην Νοεμβρίου 2014 επραγματοποιήθη η Ε’ Αμφικτυονία των εν Ελλάδι Φιλοσοφικών Εργαστηρίων του Υπ:. Συμβ:. του 33° και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδαν του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με συμμετοχή αδ:. από όλα τα υπό την αιγίδα αυτού εργαστήρια.


Στις εργασίες αναγνώσθηκαν χαιρετιστήριες επιστολές από τα Υπ.'. Συμβ.'. του 33° και τελευταίου βαθμού διά την Αγγλία, Σκωτία, Αϊτή, Περού, Αργεντινή και Ισραήλ. Ιδιαίτερος θερμός χαιρετισμός εστάλη από τον Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33° και τελευταίου βαθμού δια την Κύπρον κραταιότ.'. αδ.'. ΘΘ 33°. Επίσης, με επιστολή του χαιρέτισε τις εργασίες της Ε' Αμφικτυονίας ο κρατ.'. αδ.'. ΑΣ 33°, Υπ.'. Μεγ.'. Επιθ.'. των εν Κύπρω Φιλοσοφικών Εργαστηρίων


Κατά την διάρκεια των εργασιών απεδόθη ο 33° βαθ:. του Α:.Α:. Σ:. Τ:.  εις τους αδ:.  ΓΚ, ΑΜ και ΧΣ.


Ο προεδρεύων του Συνεδρίου Κρ:. αδ:. ΛΛ 33ο καλωσορίζοντας τους συνέδρους είπε:


Κατά τη χαρμόσυνη σημερινή περίσταση, πρώτιστο ημών καθήκον είναι να στρέψωμεν με ευγνωμοσύνη τη σκέψη μας και να αποδώσωμεν την οφειλόμενη τιμή προς τους προπάτορές μας ιδρυτές των Εργαστηρίων του Σκωτικού Τεκτονισμού στην Ελλάδα. Ο σπόρος τον οποίον έσπειραν συνεχίζει να παράγει καρπούς. Χρέος δικό μας είναι να μην παύσουμε ούτε στιγμή και να συνεχίσουμε «έκαστος διά πάντων και πάντες δι’ ενός εκάστου» τη λαμπρή πορεία του Ελληνικού Σκωτικού Τύπου.Σήμερα εδώ, καλούμεθα να εργασθούμε με γνώμονα το ηθικό όραμα του Σκωτικού Τύπου όπου δεν υπάρχει χώρος για πολέμους, κοινωνικο-οικονομική και ηθική δυστυχία, καταπίεση, πανδημίες, άγνοια και φόβο. Έναντι αυτής της «Προμηθεϊκής» ελπίδας και ανάγκης, πού θα πρέπει άραγε να τοποθετηθούμε με την απόκρισή μας και την δραστηριότητά μας;


 

Η Τεκτονική δραστηριότητα είναι οικουμενική και δεν ευρίσκεται σε χθόνιο επίπεδο. Η επιδιωκόμενη ιδέα δεν είναι το να μετατρέψουμετον Σκωτικό Ελευθεροτεκτονισμό σε χθόνιο σωματείο (ακόμη λιγότερο σε τεκτονικό σώμα χωρίς πνευματικότητα, με επαναλαμβανόμενες τεκτονικές τελετές), αλλά το να βοηθήσουμε τους Τέκτονες στην πρόταση μιας φιλοσοφίας βιωτικής, ώστε καθένας, στο επίπεδό του, με τα εργαλεία του, με την πίστη και την ελπίδα του, να καταστεί «ζωντανός λίθος» στον Ναό της ανθρωπότητος και να λάβει μέρος στην κατασκευή αυτού (σε κάθε επίπεδο από το ανθρώπινο μικροκύτταρο μέχρι την ανθρωπότητα στην ολότητά της). Πρωτίστως, όμως, η ιδέα είναι να ζήσουμε μαζί και ενωμένοι, με τους συνανθρώπους μας, με τους αδελφούς μας.

      

Η ιδέα αυτή προϋποθέτει ότι καθένας κτίζει τον εσώτερό του Ναό, μέσα στο Εργαστήριο του (ιδού η ιδέα της Αμφικτιονίας με το αμφί - κτίζεσθαι). Το έργο αυτό θα πρέπει να οργανωθεί, να εμπλουτισθεί και να ωριμάσει με τον συνήθη τρόπο, ώστε ο Τέκτων να συμβάλλει στην παγκόσμια (στην οικουμενική) κατασκευή.


Η ιδέα δεν είναι η προσάρτηση έτοιμων παραδειγμάτων από τον κόσμο των αμυήτων ή η υποχώρηση στις σειρήνες της δημοτικότητος χάριν της ανάληψης τεκτονικών βαθμών και αξιωμάτων. Αλλά, μάλλον, η ανέλκυση από τους κόλπους του πνευματικού και μυητικού Τεκτονισμού, των τελετουργιών του, των εσωτερικών του παραδόσεων και του αληθούς νοήματος των τυπικών του, εν προκειμένω του ΑΑΣΤ, με άλλα λόγια η ανεύρεση της ουσίας η οποία δύναται και πρέπει, προς όφελος όλων, να εξαχθεί του γράμματος και του τύπου, ώστε να «καρυκευθεί» η τροφή.

image1

 

 

Εγκαθίδρυσις
Στοάς Τελειοποιήσεως
ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ υπ' αριθμ. 4

Εν Κοιλ:. Κηφισού, Αν:. Πειραιώς τη 31η Οκτωβρίου 2014
image2

Στον κατάμεστο Ναό του Τεκτονικού Μεγάρου Πειραιώς παρουσία μελών του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και τελευταίου βαθμού και αντιπροσωπειών απάντων των εν Ελλάδι Φιλοσοφικών Εργαστηρίων εγκαθιδρύθηκε εις των αιώνα των άπαντα νέα Στοά Τελειοποιήσεως υπό το διακριτικό όνομα ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ εργαζομένη εφ' εξής επί των τυπικών από του 4ο μέχρι και του 14ο βαθμού εν Κοιλάδι Πειραιώς.
Κατά την τελετή εγκαθιδρύσεως την οποία διεξήγαγε ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχη το Εργαστήριο εφωτίσθη διά του Ιερού Πυρός του Μεγάλου Αρχιτέκτονος των Κόσμων και αφιερώθηκε στην μεταξύ των αδελφών Ένωση, Αγάπη, Αδελφοσύνη και Ειρήνη.
Το σκήπτο παραλαμβάνων ο πρώτος Τρις Ισχυρός Διδάσκαλος Α.Π. ευχαρίστησε το Ύπατο Συμβούλιο και υπεσχέθη ότι εντός του νέου Εργαστηρίου οι αδελφοί θα απολαμβάνουν την "κοινή ευτυχία και την γλυκύτητα της αδελφικής ενώσεως".
Μετά την εκφώνηση κατάλληλου τεκτονικού λόγου υπό του Ρήτορος Α.Τ. οι εργασίες έκλεισαν με την ευχή όλων να καταστούν οι εργασίες της Στοάς πάντοτε "αρεσταί και ευπρόσδεκται εις τον ΜΑΤΣ" προκειμένου να παραχθεί το Μέγα Έργο.

image1

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 1η Οκτωβρίου 2014
image1


Σήμερον, 1η Οκτωβρίου 2014 εις την "παραδοσιακήν" έδραν του Υπάτου Συμβουλίου του 33° και τελευταίου βαθμού διά την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:. επί της οδού Αχαρνών 19, έλαβε χώρα πανηγυρική συνεδρίασις του Υπάτου Συμβουλίου του 33° υπό την προεδρίαν του Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. κραταιοτ:. αδ:. Ραφαήλ ντε Σιγούρα, 33° κατά την οποία εξεδόθη το κάτωθι διάγγελμα.

image2
image3

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 23η Μαΐου 2014

Ως επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής του Υπερ.'. Περιστ.'. Ρ.'.+.'. "Ηλιος" υπ' αριθ. 8, εν Ανατ.'. Λεμεσού και Κοιλ.'. Αμαθούντος, ο Ανθ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33° και τελευταίου βαθμού για την Ελλάδα του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'., ετιμήθη σήμερον από τον Σοφώτ.'. Ηγεμ.'. , τους Αξιωμ.'. Αξιωμ.'. και τα μέλη ΄του Περιστ.'. με την "ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ" αυτού.

Ο Ανθ.'. Μεγ. Ταξ.΄. επισκεπτόταν το Υπέρ.'. Περιστ.'. ''Ηλιος", το οποίο εργάζεται υπό την αιγίδα του αδελφού Υπ.'. Συμβ.'. του 33° του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'. δια την Κύπρον, επί τη ευκαιρία των εργασιών αυτού, επί κεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπίας του Υπ.'. Συμβ.'. του 33° για την Ελλάδα.

image1

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 13η Φεβρουαρίου 2014

Περιήλθαν εις γνώσιν Ημών ανυπόστατες πληροφορίες περί δήθεν εκχωρήσεως των εν Κύπρω Εργαστηρίων Ημών εις μη αναγνωρισμένο τεκτονικό σώμα.

Προς απoκατάστασιν της αληθείας σάς ενημερώνουμε ότι οι αδελφοί, μέλη των εν Κοιλάδι Αμαθούντος και Ανατολή Λεμεσού φιλοσοφικών Εργαστηρίων, ως συνυπογράψαντες σχετική δήλωση παραμονής υπό το Ύπατον Συμβούλιον διά την Ελλάδα (2008) και ως μη συγκατατεθέντες στην υπαγωγή τους εις άλλη δικαιοδοσία, ουδέποτε ελειτούργησαν τα Εργαστήρια υπό οιανδήποτε άλλη αρχὴ καθιστάμενοι ούτως αδιαλείπτως μέλη του Ημετέρου Συμβουλίου. Κατόπιν δε αποφάσεως του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ελλάδα έχει διορισθεί ο Κραταιός αδελφός Άνδρος Σωτηρίου, 33ο ως Ύπατος Μέγας Επιθεωρητής απάντων των εν Κύπρω Εργαστηρίων των τελούντων υπό την Ημετέραν αρχήν. Η δε δικαιοδοσία αυτού ως Επιθεωρητού εκτείνεται επί του Αρείου Πάγου υπό το διακριτικόν όνομα «Κύπρος», του Υπερτάτου Περιστυλίου υπό το διακριτικόν όνομα «Πλάτων» και της Στοάς Τελειοποιήσεως υπό το διακριτικόν όνομα «Ελευθερία».

Εκ μέρους του Υπάτου Συμβουλίου του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου διά την Ελλάδα εκφράζεται η πεποίθησις ότι τα ιστορικά και ευκλεή ως άνω Εργαστήρια είναι εις χείρας αξίων αδελφών και ευχόμεθα όπως ο Μ∴Α∴Τ∴Σ∴ καταπέμψει και εις το μέλλον τας φωτεινάς του ακτίνας επ' αυτών και στερεώσει την ευλογία του τόσον επί του θόλου των Εργαστηρίων όσον και επί των καρδιών απάντων των μελών των.

image1


ΥΠΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ TOY 33°
ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
TOY ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 6η Φεβρουαρίου 2014

ΗΜΕΙΣ
Ο ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33ο ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥ Α:.Α:.Σ:.Τ:.

Φίλτατοι αδελφοί,


Παρακολουθούμε πάντοτε με ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα στον χώρο του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού. Πολλοί θεωρούν –και δικαίως– ότι μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών απεκαταστάθη η νομική και τεκτονική τάξις και πολλά πράγματα εισήλθαν πλέον στον δρόμο του Ορθού και του Δικαίου. Οφείλουμε, όμως, να είμεθα προσεκτικοί, διότι πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος της απώλειας και του ευτελισμού κάθε εν δικαίω κεκτημένου «μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες». Με άλλα λόγια, σε έναν τόσο πολυδιασπασμένο χώρο, κάθε ηθικό και δικαιϊκό πλεονέκτημα ευκόλως εξουδετερώνεται με τη συστηματική υποβάθμιση μιας δικαστικής απόφασης και την παρουσίασή της ως απότοκο αγενών φιλοδοξιών και λυσσαλέου αγώνα διά παντός μέσου για την κατάκτηση ενός «υποτιθέμενου θρόνου». Πρωταγωνιστές αυτής της εκστρατείας είναι, δυστυχώς, ορισμένοι εξ ημών επιτήδειοι, παραγκωνισμένοι, νομάδες, με απύλωτο στόμα, με σκοτεινά κίνητρα, «αχρείοι» που υπηρετούν την εμπάθεια, το ψεύδος και τη μισαλλοδοξία.
Δεν διεκδικούμε το δικαίωμα της τεκτονικής μονοκρατορίας, αλλά αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης σε κάθε διάσταση αυτής, χωρίς όρια και φραγμούς. Όμως, αντιπαρατιθέμεθα σε κάθε εκ συστήματος υποβάθμιση του δικαίου, σε κάθε σκόπιμη απόκρυψη της ηθικής και της αρετής, για τις οποίες τόσο επίπονα αγωνιστήκαμε τα τελευταία έτη. Η αξία όσων πράττουμε συνυφαίνεται με τις πράξεις και το παράδειγμά μας. Αρνούμεθα να την εξευτελίσουμε «πηαίνοντάς την, γυρίζοντας συχνά κ' εκθέτοντάς τη στων σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινήν ανοησία, ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική».
Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί ώστε ο λόγος μας να είναι συνεπής και μετρημένος, οι δε πράξεις μας να έχουν χαρακτήρα ενεργειών δικαιωμένου και να μην διακατέχονται από την έπαρση ενός άφρονος νικητή.
Εν κατακλείδι, σας καλώ να διδαχθούμε από τις ρήσεις των τυπικών μας ως μέγιστη παρακαταθήκη της βιωτικής: «να αποφεύγωμεν το ελάττωμα, να ασκώμεν την αρετήν, να εργαζώμεθα όσον δυνάμεθα όπως καταστήσωμεν τον βίον ευτυχήν και να σιωπώμεν».


Δέξασθε επί τούτοις τους αδ:. ημών ασπ:. διά των Ι:.Ι:.Α:.Α:.
Ο Κραταιότατος Ύπ:. Μέγ:. Ταξ:.
Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, 33ο
image1


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Την 25η Ιανουαρίου 2014, πολυμελής αντιπροσωπία του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διά την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με επικεφαλής τον Ανθύπατο Μέγα Ταξιάρχη παρευρέθη εις την εγκατάσταση Νέων Αρχών του εν Ρόδω Υπερτάτου Περιστυλίου «Απολλώνιος ο Ρόδιος».
Κατά την προσφώνησή του ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης επέδωσε εις τον απερχόμενο Σοφώτ:. του εργαστηρίου κρατ:. αδ:. Κ.Π. 33ο, ως ελάχιστο δείγμα αγάπης, εκτιμήσεως και ευαρεσκείας για την θητεία του τιμητική πλακέτα.
image1


 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 23η Ιανουαρίου 2014

ΗΜΕΙΣ
Ο ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33ο ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥ Α:.Α:.Σ:.Τ:.

Φίλτατοι αδελφοί,

Περιήλθε εις γνώσιν Ημών το από 10ης Ιανουαρίου 2014 έγγραφο το οποίο υπογράφει ο αδελφός Σπυρίδων Καμαλάκης και το οποίο απευθύνεται προς άπαντα τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια.

Δυστυχώς, το εν λόγω έγγραφο πέραν των όσων αναληθών και προσχηματικών αναφέρει αγνοεί για πολλοστή φορά την ελληνική έννομη τάξη και την αξία της Δικαιοσύνης ως θεσμού και ως αγαθού που δεν στοχεύει στην ευδαιμονία όποιου την ασκεί ή την επικαλείται, αλλά στον άνθρωπο εν γένει. Κατά συνέπεια, η αναφορά σε αυτήν -ως κρατίστη των αρετών- δεν πρέπει να γίνεται για ίδιον όφελος, αλλά προς χάριν απάντων, ως στοιχείο ελεύθερης βούλησης και ενότητας. Όλα αυτά διακονεί ο Ελευθεροτεκτονισμός τον οποίο υπηρετούμε, ατυχώς αναγκαζόμενοι να προασπίσουμε το δίκαιον μας μέσω οδών που, ειλικρινώς, δεν θα επιθυμούσαμε κάτω από άλλες συνθήκες. Για τον λόγο αυτόν ακόμα και σήμερα αρνούμεθα να απαντήσουμε με στείρα νομική επιχειρηματολογία, σαν να αγνοούμε ότι είμαστε πρωτίστως υπόλογοι προς τους αδελφούς μας, των οποίων η χάρις έθεσε Ημάς προ αιωνίων υποχρεώσεων απέναντι στην Αδελφότητα και στους όρκους μας προς αυτήν. Δεν επιθυμούμε να συκοφαντήσουμε τον πλησίον μας, ακόμα και αν μας αδίκησε, όπως έπραξαν στο παρελθόν οι ήδη καταδικασμένοι από την Πολιτεία συκοφάντες μας, τους οποίους κατά το νόμο του αντιπεπονθότος έχουμε ήδη συγχωρέσει αφού νομοτελειακά θα νιώσουν και οι ίδιοι κάποια στιγμή τον πόνο που προκάλεσαν, λόγω της παράβασης των Συμπαντικών Νόμων.

Επί της ουσίας:

Αναφέρει το ως άνω έγγραφο ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ακύρωσε την εκλογή του Χρήστου Μανέα στο αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου, ακύρωσε την εκλογή οκτώ νέων μελών του Υπάτου Συμβουλίου, καθώς και την οριστική διαγραφή Ημών από την δήθεν Ολομέλεια του Υπάτου Συμβουλίου. Η παραδοχή αυτή δυστυχώς πιστοποιεί και εγγράφως ότι όσα έλαβαν χώρα από όσους επεθύμησαν τη νόσφιση της εξουσίας Ημών ήταν πραγματικά γεγονότα και ουχί αποκυήματα φαντασίας και, επομένως, για τους τέκτονες αντίθετα σε κάθε έννοια ηθικής και αξίας. Ποιος αναρωτώμεθα συνεπής τέκτων δέχεται να ζητά την αναγνώριση τιμών και αξιωμάτων όταν η Πολιτεία έχει επιρρίψει εις αυτόν την ηθική απαξία της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς και της εν γένει εκνομίας;

Οφείλουμε όμως για την αποκατάσταση της ηθικής τάξεως να επισημάνουμε τα ακόλουθα από πλευράς διαδικασίας: - Είναι νομικώς και λογικώς οξύμωρο να ομιλεί πας διάδοχος του νοσφιστή για δήθεν άμεση συμμόρφωση με την απόφαση και επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και την ίδια στιγμή να παραπονείται για το περιεχόμενο της εκδοθείσας αποφάσεως και να καταθέτει δικόγραφο εφέσεως, θεωρώντας ότι η πρωτόδικη απόφαση είναι λανθασμένη και πάσχει από πλευράς νομικής αιτιολογίας;

- Είναι τεκτονικώς άτοπο και αντικαταστατικό να προσκαλεί ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη σε συνεδρία, θεωρώντας τον απέχοντα. Από τι προκύπτει η αποχή μου; Μήπως από τον ήδη εξαετή αγώνα που συνεχίζουμε να δίδουμε υπέρ Θεού και Δικαίου;

- Πάσα ενέργεια συγκλήσεως του Υπάτου Συμβουλίου χωρίς τη σύμπραξή Ημών είναι ανυπόστατος και κάθε σχετική απόφαση ανύπαρκτος. Άλλωστε, η συμμετοχή εις αυτό του καθαιρεθέντος Χρήστου Μανέα δημιουργεί ζήτημα νόμιμης συγκροτήσεως, αφού -όπως ρητώς αναγνώρισε και η Εφετειακή απόφαση- αυτός καθαιρέθηκε στα πλαίσια των νομίμων αντιδράσεων Ημών κατά παντός επιόρκου.

- Αναφέρεται ότι ουδεμία προεβλήθη ακυρότητα κατά των αποφάσεων υμών. Ουδέν αναληθέστερον τούτου. Πολλάκις διαμαρτυρηθήκαμε εγγράφως και προφορικώς και τούτο επράξαμε με σειρά δικογράφων ενώπιον των οικείων οργάνων και αρχών της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία μέχρι σήμερα δικαίωσε Ημάς επί παντός αιτήματος.

Φίλτατοι αδελφοί,

Λυπούμαι ειλικρινώς που κατά το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα παραβιάσθηκε κάθε αρχή του Κανονισμού του Υπάτου Συμβουλίου, με την απόδοση δεκάδων ανώτατων βαθμών και αξιωμάτων, πολλαπλασίων των καταστατικώς προβλεπομένων. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την είσπραξη μυητρών και τελών, η διάθεση των οποίων πρέπει για λόγους ηθικής και λογιστικής τάξεως να ελεγχθεί.

Επίσης, λυπούμαι για το γεγονός ότι η Αδελφότητα εν γένει και ο Σκωτικός Τύπος ιδιαιτέρως αντιμετωπίζονται ένεκα της μικρότητος ορισμένων ως απαξιωμένοι θεσμοί, οι οποίοι έχουν απολέσει τις μυητικές τους κλείδες.

Για το μέλλον οφείλουμε άπαντες, αναλογιζόμενοι τα λάθη μας, να αποφεύγουμε την μικρότητα, το περιορισμένο, το σκόπιμο, την κρυψίνοια, την κακοβουλία. Έχουμε χρέος να είμαστε μεγάθυμοι, να έχουμε αγνά ελατήρια, στόχους υψηλούς και ιδεώδη. Σκοπός μας να είναι να συντελέσουμε στη δημιουργία συνθηκών όπου οι αδελφοί μας να μπορούν να ζουν με ηθική και αξιοπρέπεια. Γιατί όπως είπε και ο Επίκουρος:

«Κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχής, αν δεν είναι συνετός, αγαθός και Δίκαιος».


Δέξασθε επί τούτοις τους αδ:. ημών ασπ:. διά των Ι:.Ι:.Α:.Α:.
Ο Κραταιότατος Ύπ:. Μέγ:. Ταξ:.
Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, 33ο


image1


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Την Τρίτη 21η Ιανουαρίου 2014 κατά την διάρκεια συνεδρίας της Στ:. Τελειοπ:. Αλήθεια υπ' αριθ. 1, εν Κοιλ:. Ιλισού και Ανατ:. Αθηνών, οι πρόεδροι των Φιλοσ:. Εργ:. τίμησαν τον Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο για την πολυετή του προσφορά στον Ελληνικό Τεκτονισμό αποδίδοντάς του τιμητική πλακέτα.image1


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Την Δευτέρα 6η Ιανουαρίου 2014, πολυμελής αντιπροσωπία του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διά την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με επικεφαλής τον Ανθύπατο Μέγα Ταξιάρχη παρευρέθη εις την εγκατάσταση Νέων Αρχών του εν Ζακύνθω Υπερτάτου Περιστυλίου «Αστήρ της Ανατολής» το οποίο εργάζεται εκεί από ετών κατόπιν ειδικής συμφωνίας των εν Ελλάδι και Κύπρω Υπάτων Συμβουλίων. Κατά την προσφώνησή του ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης ανέγνωσε επιστολή του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Κραταιοτάτου αδελφού Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

Προς το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο διά την Κύπρον
Κραταιότατε Ύπατε Μεγάλε Ταξιάρχα,
Προσφίλέστατοι Ημών αδελφοί,
Επί τη ευκαιρία της εγκαταστάσεως νέων αρχών του Υπερτάτου Περιστυλίου «Αστήρ της Ανατολής» υπό το αδελφό Ημών Ύπατο Συμβούλιο δια την Κύπρον επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τις ακόλουθες σκέψεις μου:

Κατά τη χαρμόσυνη σημερινή εορτή, πρώτιστο ημών καθήκον είναι να στρέψωμεν ευγνώμονα τη σκέψη μας και να αποδώσωμεν την οφειλόμενη τιμή προς τους προπάτορές μας ιδρυτές των Εργαστηρίων του Σκωτικού Τεκτονισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο και δη στη νήσο της Ζακύνθου. Ο σπόρος τον οποίον έσπειραν δεν πήγε χαμένος. Χρέος δικό μας είναι να μην παύσουμε ούτε στιγμή και να συνεχίσουμε έκαστος διά πάντων και πάντες δι’ ενός εκάστου τη λαμπρή πορεία του Σκωτικού Τύπου. Η λειτουργία του Υμετέρου εν Ζακύνθω Περιστυλίου απετέλεσε μια ιδιαζούσης σημασίας και προφητικής χροιάς πράξη, η οποία εν τω καιρώ του ερέβους συνέσφιξε τας σχέσεις των δύο Υπάτων Συμβουλίων.

Kαλούμεθα να εργασθούμε με γνώμονα το υψηλό ηθικό όραμα του Σκωτικού Τύπου το οποίο είναι βαθύ βίωμα αρετής αλλά και δράσεως κατά του οιασδήποτε φύσεως αδίκου. Το οποίο όμως για όλους μας είναι και όραμα ελπίδων. Μην λησμονούμε ότι ο Σκωτικός Τύπος πιστεύει στα δημιουργικά αποθέματα του πνεύματος και συμβάλλει θετικά στο «δημιουργικό Γίγνεσθαι» της Οικουμένης.

Σήμερα εντός του Ιερού τούτου της Φύσεως, τη ευδοκία των ηγητόρων του Τάγματος αναλάμπουν οι σπινθήρες της τεκτονικής ιστορίας και παράδοσης. Όμως εδώ στον ίδιο Ναό δικαιούμεθα να πούμε ότι απόψε «προησθάνθημεν τας φωνάς του μέλλοντος». Οι φωνές αυτές, φωνές ελπίδος αξίζει να ακουσθούν εις τον Ναόν, τον οποίον θέλωμεν να οικοδωμήσωμεν διά την αιωνιότητα. Οι στύλοι που θα στηρίξουν τη νέα αρχή για το επερχόμενο τεκτονικό έτος ας είναι η Ελευθερία, η Δικαιοσύνη, ο Ορθός Λόγος και η Αγάπη. Ας διδαχθώμεν ότι η ελευθερία και μάλιστα η ελευθερία της συνειδήσεως είναι ο κύριος σκοπός του Τάγματός μας. Ας διδαχθώμεν ότι η Δικαιοσύνη είναι ο κύριος σκοπός του βίου μας και το θεμέλιον πάσης ανθρωπίνης κοινωνίας. Η Ελευθερία δε και η Αγάπη ας καταστούν το αληθές Βασίλειον και ο Άγιος Τόπος τον οποίον καλούμεθα να κατακτήσουμε, ο Ναός τον οποίον οφείλωμεν να οικοδομήσωμεν.

Εν συνεχεία, ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης επέδωσε εις τον Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. του Υπ:. Συμβ:. του 33ο δια την Κύπρον τιμητική πλακέτα αποδεικτικό πολυετούς τεκτονικής συνεργασίας και ειλικρινούς εκτιμήσεως.


image1


Εις την αντιφώνησίν του, ο Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. του Υπ:. Συμβ:. του 33ο διά την Κύπρον αφού ευχαρίστησε δια του Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διά την Ελλάδα, απευθυνόμενος προς όλους τους παρισταμένους είπε «… είναι μακρά και ειλικρινής η σχέση που με συνδέει με τον φίλτατο Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα Κραταιοτ:. Αδελφό Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο χωρίς την βοήθεια και υποστήριξη του οποίου σήμερα δεν θα γινόταν αυτή η συνεδρίασις, καθ’όσον το Υπερ:. Περιστύλιο Αστήρ της Ανατολής δεν θα λειτουργούσε».

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που στην εγκατάσταση νέων αρχών του εν Ζακύνθω Υπερτάτου Περιστυλίου «Αστήρ της Ανατολής» παρευρίσκονται οι αρχές του εν Ελλάδι Υπάτου Συμβουλίου.

Της συνεδρίας επακολούθησε Δείπνον Ροδοσταύρων.


image1Διά παλαιότερα Νέα-Εκδηλώσεις πατήστε εδώ


   

Copyright © 2008 - 2015, Ύπατον Συμβούλιον του 33° και τελαυταίου βαθμού διά την Ελλάδα του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'.