Διατελέσαντες Ύπατοι Μεγάλοι ΤαξιάρχεςΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΙΣ
(1872 - 1903)image1ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
(1896 - 1905)image1ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ
(1903 - 1913)image1ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
(1913 - 1919)image1ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
(1919 - 1929)image1ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ
(1929 - 1936)image1ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΦΙΟΠΟΥΛΟΣ
(1936 - 1937)image1ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ
(1937 - 1950)image1ΒΑΣΟΣ ΚΡΙΜΠΑΣ
(1950 - 1964)image1ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ
(1964 - 1966)image1ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
(1966 - 1970)image1ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ
(1970 - 1972)image1ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΗΡΟΣ
(1972 - 1980)image1ΜΗΝΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
(1980 - 1990)image1ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΪΖΟΣ
(1990 - 1995)image1ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ
(1995 - 2001)image1ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
(2001 - 2008)image1ΡΑΦΑΗΛ ΝΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ
(2008 - 2014)image1

Μετά την από Οκτωβρίου 2014 παραίτηση του Κραταιοτάτου αδ.'. Ρ. Ντε Σιγούρα 33° εξελέγη στη θέση του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου ο Κραταιότατος αδ.'. Λ. Λεφάκης 33°.

Copyright © 2008 - 2015, Ύπατον Συμβούλιον του 33° και τελαυταίου βαθμού διά την Ελλάδα του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'.