Κείμενα
προς
ανάγνωση

image1

Oι ταραγμένοι καιροί αποκαλύπτουν την πολυσημία των υψηλών τεκτονικών αξιών, των δοκιμασμένων λόγων, στις οποίες ο τέκτων του ΑΑΣΤ προσθέτει τη μεταφυσική διάσταση της αποστολής του


image1

Τα κείμενα εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή η ανατύπωση κειμένων ή εικόνων άνευ εγγράφου αδείας συντακτικής ομάδος του ΕΡΕΔΩΜ.


De Philosophia Scotica


Το παρόν κείμενο προέρχεται από την συλλογική σκέψη εννέα αδελφών. Είναι το αποτέλεσμα αρκετών μηνών υπομονετικού διαλόγου, έντονης συζητήσεως και αυστηρής εξετάσεως. Με την πάροδο των εβδομάδων, επτά μελέτες αναπτύχθηκαν, αξιολογήθηκαν, βελτιώθηκαν, τελειοποιήθηκαν και επανεγράφησαν. Το κατωτέρω κείμενο αξίζει αυτό που αξίζει, αλλά προτείνεται από τους συντελεστές του με κάθε ειλικρίνεια. Δεν είναι ένα δόγμα, μια κατήχηση, ή μια διακήρυξη αρχών, ακόμα λιγότερο, δεν είναι η επίσημη έκφραση του Υπάτου Συμβουλίου του Μεγάλου Κολλεγίου των Τύπων. Με την ευκαιρία της δισεκατονταετηρίδος της Δικαιοδοσίας μας, η μόνη φιλοδοξία είναι η συμβολή στην συζήτηση για την (πιθανή) σημασία του Αρχαίου και Αποδεκτού Σκωτικού Τύπου σήμερα.


Συμβολή στην εξέλιξη του Σκωτικού Τύπου


Την 4η Δεκεμβρίου 1802 απεστάλη σε αμφότερα τα επί της γης ημισφαίρια εγκύκλιος που ανακοίνωνε την δημιουργία στην πόλη Charleston της Νότιας Καρολίνας, την 31η Μαΐου 1801, του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ). Η εγκύκλιος ανακοίνωνε την δημιουργία ενός Τεκτονικού Τύπου αποτελούμενου εκ 33 βαθμών, το οποίο εφ' εξής θα ονομαζόταν Αρχαίος (και) Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος (Α.Α.Σ.Τ.). Ο Τύπος κατ' ουσίαν θα περιελάμβανε τον Τύπο Τελειοποιήσεως των 25 βαθμών που είχε εισαχθεί από την Γαλλία το 1761 από τον Εtienne Morin και λειτουργούσε στις Δυτικές Ινδίες, με την προσθήκη 8 ακόμη βαθμών από παλαιότερα συστήματα της ευρύτερης «σκωτικής τεκτονικής πρακτικής», οι οποίοι ήταν κατ' ουσίαν εκ της αυτής ρίζας και διέφεραν μόνον σε τελετουργικές διαδικασίες που εύκολα μπορούσαν να συγκερασθούν συμβολικά και ερμηνευτικά. Αυτοί οι τύποι ήταν γνωστοί ως Αρχαίος Τύπος (Αncient Rite), Τύπος του Ιερού Δόμου (Heredom), Τύπος της Ανατολής του Kilwinning, Τύπος των Αυτοκρατόρων Ανατολής και Δύσεως.


Τι είναι ο Σκωτικός Τύπος;


Ο Ύπατος Μέγας Ταξιαρχης της Νοτίου Διαδικασίας Henry C. Clausen, 33° δίνει με απλά λόγια την απάντηση.

Το κείμενο εμφανίστηκε στο τεύχος 1 (Δεκέμβριος 2012) του περιοδικού ΕΡΕΔΩΜ.


Ο Τύπος της Τελειοποιήσεως


Περί του Τύπου της Τελειοποιήσεως (Rite de Perfection, Rite of Perfection) πολύ λίγες, αποσπασματικές και όχι πάντοτε ιστορικά ακριβείς, αναφορές υπάρχουν στην ελληνική βιβλιογραφία. Το παρών άρθρο δίνει την ιστορική του διαδρομή μέχρι τη δημιουργία του ΑΡχαίου και Αποδεδειγμένου ΣΚωτικού Τύπου.

Το κείμενο εμφανίστηκε στο τεύχος 2-3 (Απρίλιος 2014) του περιοδικού ΕΡΕΔΩΜ.Copyright © 2008 - 2015, Ύπατον Συμβούλιον του 33° και τελαυταίου βαθμού διά την Ελλάδα του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'.