Νέα

ermis trismegistosΤην 21/5/2013 η Στ:. Τελειοπ:. Ερμής ο Τρισμέγιστος, υπ' αριθ. 3, εν Κοιλ:. Ιλισσού και Αν:. Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:. πραγματοποίησε εργασίες εις 6ον βαθμόν Γραμματέως εξ Απορρήτων. Τας εργασίας ελάμπρυνε δια της παρουσίας του o Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:.

Εν συνεχεία επεδόθη εις αδ:. ο 7ο (Έφ:. και Δικ:.) και 8ο (Επ:. των Οικ:.) βαθμός και αναλύθηκε το εσωτερικό τους περιεχόμενο υπό του Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου.

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που εργασίαι Στ:. Τελειοπ:. άρχονται εις 6ον βαθμόν και αναλύεται ο 7ο και 8ο βαθμός του Α:.Α:.Σ:.Τ:. κατ' αυτόν τον τρόπο. Οι εργασίες έκλεισαν κανονικώς εις τον 6ο βαθμό κατά τα κεκανονισμένα.

 

Ο Υπέρτατος Πρίγκιψ του Βασιλικού Μυστικού αδελφός Γουλιέλμος - Ευμένης Καλούδης 32ο , πρώην Μέγας Διδάσκαλος, Μέγας Μάγιστρος κ.λπ. εκλήθη να μυηθεί εις τον υπέρτατον βαθμόν του Υπάτου Μεγάλου Γενικού Επιθεωρητού (33ο) του Α:.Α:.Σ:.Τ:..

Το Ύπατον Συμβούλιον διά την Ελλάδα σεμνύνεται διά ένα τόσον ευτυχές γεγονός, σταθμό σημαίνοντα στην πολύχρονη ιστορία του, αφού σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα στην επιθυμητή και καθ’ όλα προσδοκώμενη ενότητα του Ελληνικού Τεκτονισμού.

Η προσωπικότητα του αδελφού Καλούδη συνέχεται με τη μεγάλη μυητική του παρακαταθήκη και συνάδει με τις αρχές που για δεκαετίες υπηρέτησε στο πλαίσιο της πνευματικής αναγεννήσεως, της ανιδιοτελούς προσφοράς στις ανάγκες της Βασιλικής Τέχνης, του καθήκοντος και του αληθούς Ιπποτισμού. Είθε η λάμψις της προσωπικότητός του να συνδράμει το επιτελούμενο υψηλό έργο και οδηγήσει τον Σκωτικό Τύπο σε φωτεινότερες και τελειότερες οδούς.

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής συνεδρίας που ακολούθησε και διεξήχθη σε βαθμό Μυστικού Διδασκάλου στην Μεγάλη Αίθουσα του Ξενοδοχείου Stratos Vasilikos παρευρέθησαν αδελφοί από όλα τα εν Ελλάδι Εργαστήρια του ΑΑΣΤ, καθώς και αδελφοί από τα Ύπατο Συμβούλια της Κύπρου της Αγγλίας και Ουαλίας και της Ν. Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ.

dsc 89031

“ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ο

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓMΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ"

Το Σάββατον 17ην Νοεμβρίου 2012 επραγματοποιήθη το 3ον Πανελλήνιον Αμφικτυονικόν Συνέδριον των Εργαστηρίων του Υπ:. Συμβ:. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδαν του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με συμμετοχή αδ:. από όλα τα εργαστήρια.

Κατά την διάρκεια των εργασιών απεδόθη ο βαθ:. του 32ο ΕΜΕ εις τους αδ:. Ν.Κ. και Π.Μ.. Επίσης απεδόθη ο 33ο και τελευταίος βαθ:. του Α:.Α:.Σ:.Τ:. εις του αδ:. Λ.Λ., Ο.Μ. και Σ.Β.

Ο προεδρεύων του Συνεδρίου Κρ:. αδ:. ΛΛ 33ο καλωσορίζοντας τους συνέδρους είπε:

Κατά τη χαρμόσυνη σημερινή εορτή, πρώτιστο ημών καθήκον είναι να στρέψωμεν ευγνώμονα τη σκέψη μας και να αποδώσωμεν την οφειλόμενη τιμή προς τους προπάτορές μας ιδρυτές των Εργαστηρίων του Σκωτικού Τεκτονισμού στην Ελλάδα. Ο σπόρος τον οποίον έσπειραν δεν πήγε χαμένος. Χρέος δικό μας είναι να μην παύσουμε ούτε στιγμή και να συνεχίσουμε έκαστος διά πάντων και πάντες δι’ ενός εκάστου τη λαμπρή πορεία του Υπάτου Συμβουλίου, ανακαλώντας στη μνήμη μας τα λόγια του αειμνήστου σοφού αδελφού μας Lessing και να επικαλεσθούμε μαζί του:Παντοδύναμε Μεγάλε του Σύμπαντος Αρχιτέκτονα, κράτησον διά σε την Αλήθεια και άφες εις ημάς την Ερευνάν της.

Σεβάσμιοι αδελφοί Μυστικοί Διδάσκαλοι

Κύριο έργο της ημέρας είναι ο εορτασμός της Γ’ Πανελλήνιας Αμφικτυονίας των Εργαστηρίων του Α:.Α:.Σ:.Τ:. Για πρώτη δε φορά στην Αμφικτυονία συμμετέχουν όλα τα υπό τη σκέπη του Υπάτου Συμβουλίου Εργαστήρια , προκειμένου να καταδειχθεί η καθολικότητα αλλά και η ενότητα της οργάνωσης του Σκωτικού Τύπου εν Ελλάδι, ο οποίος λειτουργεί σήμερα υπό την φωτισμένη διοίκηση του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου, και πράττει τούτο συνεχώς και μυητικώς αδιάσπαστα από το 1872 μέχρι και σήμερα.

Αμφικτυονία, αδελφοί μου, ήταν η ένωση αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών με κέντρο κάποιο ιερό χώρο. Έναν κεντρικό σημειολογικό παράγοντα ένωσης και πνευματικής αναφοράς, όπως λειτουργεί για μας σήμερα η πόλις του Πειραιώς. Ετυμολογικά ο όρος αμφικτύονες δηλώνει τη συνένωση ομάδων. Ο θεσμός της Αμφικτυονίας είναι πιθανότατα αρχαιότερος της εμφάνισης της πόλης-κράτους, γιατί αντιπρόσωποί της ήταν φυλετικές ομάδες και όχι κράτη. Aρχικά είχε μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα, όμως με το πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε σε πολιτική και πνευματική ένωση, όπως η σημερινή. Η μορφή με το ι (Αμφικτιονία) ετυμολογείται ως “αμφί κτίζεσθαι”, ήτοι Αμφι-κτίονες ήταν οι περί-κτίζοντες = περίοικοι. Η μορφή με το υ (Αμφικτυονία) σχηματίζεται από το όνομα του Αμφικτύωνος, που συγκάλεσε την πρώτη Αμφικτυονία στις Θερμοπύλες.

Στον ελλαδικό χώρο υπήρχαν πολλές τέτοιες ενώσεις, όπως π.χ. η Αμφικτυονία του Ποσειδώνα στην Καλαυρία (σημερινό Πόρο), η Αμφικτυονία του Απόλλωνα στη Δήλο κ.α.

Τη διοίκηση της Αμφικτυονίας ασκούσε το λεγόμενο αμφικτυονικό συνέδριο, το οποίο το συγκροτούσαν οι ιερομνήμονες, δηλαδή μόνιμα μέλη που εκλέγονταν με κλήρωση από τις (12) φυλές της, οι πυλαγόρες, ένας γραμματέας και ένας ιεροκήρυκας. Οι ιερομνήμονες σχημάτιζαν το συμβούλιο της διοίκησης και ήταν υπεύθυνοι για όλα τα θέματα του ιερού. Οι Πυλαγόρες ή αγορατροί ήταν οι αντιπρόσωποι των Αμφικτυονικών πόλεων, οι οποίοι εκλέγονταν κάθε χρόνο και ήταν επιφορτισμένοι με την προάσπιση των συμφερόντων των πόλεών τους στο συνέδριο της Αμφικτυονίας. Κάπως αντιστοίχως λειτουργούν για μας τα μέλη των Εργαστηρίων της Περιφέρειας (Κέρκυρα, Πάτρα, Ρόδος, Θεσσαλονίκη) που οδοιπόρησαν σήμερα εδώ.

Όπως ειπώθηκε ήδη η Αμφικτυονία είχε ως έδρα της έναν ιερό χώρο. Επί παραδείγματι το ιερόν της Δήμητρας στην Ανθήλη, κοντά στις Θερμοπύλες. Προς τούτο και ο Σκωτικός Τύπος, καλούμενος και Ιερά Αυτοκρατορία, λειτουργεί ως πόλος πνευματικής και μυητικής έκφρασης και δίδει το στίγμα του στην εξελικτική πορεία των εν Ελλάδι τεκτονικών πραγμάτων.

Τέλος, οφείλουμε να πούμε ότι πάντοτε και απαρέγκλιτα το αμφικτυονικό συνέδριο διεξαγόταν χωρίς ανταγωνισμούς και έριδες μεταξύ των συμμετεχόντων, λες και η προφανής τεκτονική αρχή της ανοχής σηματοδοτούσε από την αρχαιότητα την ανάγκη της ενώσεως εν Αμφικτυονία.

Σήμερα αδελφοί μου, μαζευτήκαμε στον χώρο αυτό, στην Πόλη του Πειραιώς εν Κοιλάδι Κηφισού, προκειμένου να δώσουμε ένα ιδιαίτερο στίγμα στην τεράστια γεωπολιτική και μυστηριακή σημασία του τόπου αυτού. Εδώ, με θέα το Αιγαίο Πέλαγος, δίπλα στα ερείπια του ναού της Αρτέμιδας, του βωμού του ήρωος Μούνιχου και της Φωσφόρου Αρτέμιδας καλούμεθα να εργασθούμε με γνώμονα το ηθικό όραμα του Σκωτικού Τύπου το οποίο είναι βαθύ βίωμα αρετής αλλά και δράσεως κατά του κακού. Το οποίο όμως για όλους μας είναι και όραμα ελπίδων. Μην λησμονούμε ότι ο Σκωτικός Τύπος πιστεύει στα δημιουργικά αποθέματα του πνεύματος και συμβάλλει θετικά στο «δημιουργικό Γίγνεσθαι». ”

“ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ο

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓMΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Β' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤOY ΥΠΕΡΤΑΤOY ΠΕΡΙΣΤΥΛΙOY ¨ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ¨ ΥΠ. ΑΡΘ. 2

ΕΝ ΚΟΙΛΑΔΙ ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ”

Είσοδος Χρήστη

Ημερολόγιο

Ιούνιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4